…

Energy in mind


Avgörande för att Sverige ska bli nå sina klimatmål är en intelligent automatisering i kombination med att människors medvetenhet om sin energianvändning växer. Det måste bli enklare att kontrollera sin energianvändning.

Beskrivning

Projektet syftade till att utveckla, testa och utvärdera olika koncept för visualisering av energianvändningen i hushåll. Lösningarna skulle bygga på befintliga systemlösningar och komponenter. De skulle dessutom ha en låg utvecklingströskel till storskalig implementering. Bostadssektorn svarar för cirka en fjärdedel av Sveriges slutliga energianvändning, samtidigt som mer än en tredjedel av hushållen har dålig eller ingen kunskap om hur mycket el de använder. Individers beteende har stor påverkan på hur mycket energi ett hushåll använder. Det gäller för både vardagslivets kortsiktiga aktiviteter och de mer långsiktiga ekonomiska besluten. Beteendet styrs av det som upplevs vara viktigt för individen. Det kan vara allt från viljan att passa in i ett socialt sammanhang till något så enkelt som plånboksfrågor. För att förändra beteenden mot en mer energieffektiv riktning krävs både kunskap, engagemang och viljan att investera i ny energieffektiv teknik.

Resultat

Över 2 000 hushåll i Göteborg, Malmö, Växjö och Stockholm har ingått i undersökningen. Webblösningar, SMS, sociala medier, servicekanal på TV, individuell mätning och debitering har testats för visualisering av energianvändning. Även fasta och bärbara displayer har utvärderats, däribland en ”kollektiv” display. Av de testade koncepten bedöms främst två ha goda förutsättningar att bli framgångsrika i en mer storskalig produktion. Dessa två är hemsidan EnergiKollen och den stationära displayen Enkel Display. Besökare på EnergiKollen har minskat sin energianvändning med 10-20 procent och de som hade Enkel Display har minskat sin energianvändning med 14 procent. Med den sparade energin är investeringen i visualeringsteknik återbetald inom två år.

Lärdomar

En stor utmaning är att få de boende att intressera sig för energifrågorna. Till exempel svarar få på förfrågningar om att  testa SMS-tjänsten eller en display. Det har också varit svårt att få svar på enkäter eller att få lägenhetsboende att komma till möten. Detta kan nog sägas vara ett generellt problem när det gäller boende i lägenheter som betalar en mindre andel av sina energiutgifter som rörlig kostnad, då värme och varmvatten oftast ingår i månadsavgiften.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


I projektet medverkadeJM, Riksbyggen, Göteborg Energi, Maingate, Logica, Mälardalens Högskola och Sust.

Energimyndigheten har delfinansierat projektet.

Dokument


Relaterat