Powered by Sweden – gemensam kraft framåt i energiomställningen!

Att säkerställa en inkluderande övergång till ett hållbart, motståndskraftigt och flexibelt kraftsystem senast 2035, det är målet för Powered by Sweden som vi hoppas ska bli ett nytt innovationsprogram inom Impact Innovation.
Powered by Sweden

Nu har Peak Innovation, Power Circle, Lindholmen Science Park, LFM30, Rise, Innovatum Science Park, Swedish Incubators & Science Parks, Arctic Centre of Energy och Sustainable Innovation samlat Sverige kring en inkluderande omställning av elsystemet för att skapa framtidens energisamhällen. Tillsammans täcker vi in landet från norr till söder och genom vårt nätverk når vi ut i Europa och världen!

Vi fann varandra genom ansökningsprocessen för ett Impact Innovation-programkontor och under namnet Powered by Sweden vill vi skapa förutsättningar för:

  • Samsyn, bred involvering och delaktighet i energiomställningen
  • Tydliga möjligheter för investeringar
  • Accelererad utbyggnad av flexibilitet och fossilfri kraft
  • Kraftfulla effektiviseringssatsningar
  • Konkurrenskraftiga priser på el
  • Ökade möjligheter till internationellt genomslag
  • Minskad påverkan av fossila bränslen

Tillsammans ska vi ta Sverige mot missionen att:

Säkerställa en inkluderande övergång till ett hållbart, motståndskraftigt och flexibelt kraftsystem senast 2035, som stöder en nationell ökning av tillgänglig el med 40 procent jämfört med 2023.