Hållbarhetsarenan

Hur ökar vi omställningstakten genom upphandling i en kontext av global och lokal instabilitet?

För att nå våra klimatmål måste vi hitta vägar att skala upp de lösningar vi provar så snabbt och säkert som möjligt. Delta i en expertlunch kring hur hållbarhet och innovation påverkas av ett professionellt inköpsarbete i en kontext av global och lokal instabilitet.
Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Torsdag 29 juni
Tid: 11.30 – 12.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Stabila förutsättningar globalt och lokalt utmanas idag av många faktorer vilket kräver såväl förtänksamhet som ett innovativt sätt att arbeta. För att nå våra klimatmål måste vi hitta vägar att skala upp de lösningar vi provar så snabbt och säkert som möjligt. Hållbarhet måste helt enkelt bli standard! Men hur gör vi detta i bred skala? Det offentliga inköpet i Sverige uppgår årligen till över 800 miljarder kronor, varav de allmännyttiga bostadsbolagen handlar för cirka 100 miljarder kronor. Stora siffror som erbjuder en fantastisk möjlighet att bidra till snabb omställning. Delta i ett lunchsamtal som tar sin utgångspunkt i såväl de globala som lokala utmaningar som inköpsarbetet verkar i och som fokuserar på uppskalning av hållbara innovationer. Oscar Jonsson, Försvarshögskolan ger en inledning kring den geopolitiska kontexten som vi nu alla behöver förhålla oss till i våra inköp.

Obs! Lunchevent med begränsat antal platser.

Eventet är en del av en temadag om hållbart byggande som arrangeras av Sustainable Innovation tillsammans med Byggföretagen, Viable Cities, Klimatarena Stockholm, Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande, LFM30 Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- & anläggningssektor i Malmö 2030, Hållbart Stockholm 2030, Östergötland bygger klimatneutralt och HBV.

Medverkande

  • Oscar Jonsson, forskare, Försvarshögskolan
  • Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef ekologisk hållbarhet, Framtiden AB, Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande
  • Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen
  • Stina Lantz, programchef, Ignite
  • Thomas Sundén, vd, Sustainable Innovation
  • Johan Almesjö, vd, HBV

Se eventet

Eventet startar 3.14.49 in i sändningen.