Hållbarhetsarenan

Att klara framtidens kompetensförsörjning

Utan rätt kompetens, ingen framgång. Vilka redskap finns för den som ska locka framtidens kompetens?
Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Fredag 30 juni
Tid: 8.30 – 9.30
Arrangör: Kairos Future
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Utan rätt kompetens, ingen framgång. Samtiden präglas av stenhård konkurrens om de rätta medarbetarna, en blixtrande snabb teknisk utveckling och ett arbetsliv som kräver livslång uppdatering av den egna kompetensen. Samtidigt är kompetensförsörjning en fråga som nästintill alla företag och organisationer lyfter som en av de större utmaningarna. I det här seminariet presenterar Kairos Future unika data kring medarbetares preferenser och arbetsgivares förväntningar samt trender framåt. Att attrahera framtidens kompetens kommer att diskuteras bland annat utifrån distansarbete, kontorsnärvaro och geografisk plats – liksom utifrån värderingsmatchning mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vad förväntar sig framtidens medarbetare?

Medverkande

Cecilia Löfgreen, Senior Consultant, Kairos Future

Livesändning