…

Verktyg som tjänst

Verktyg som tjänst

Två starka trender de senaste åren är det ökande intresset för odling och samhällets inriktning mot delningsekonomi där man inte äger maskiner och produkter själv utan istället hyr eller delar dem. Projektet ”Verktyg som tjänst” sammanför dessa trender genom att utveckla och testa lösningar för delade trädgårdsmaskiner.

Maskinerna finns i skåp med digitala lås nära användarna och tanken är att såväl boende som förvaltare av allmänna ytor ska få tillgång till samma verktyg. Detta ger  en högre nyttjandegrad samtidigt som allt finns tillgängligt enkelt och i direkt närhet till där maskinerna ska användas. Plattformen med digital bokning och access samt infrastrukturen med skåp ska även kunna innehålla andra maskiner och vissa förbrukningsmaterial och skyddsutrustning. Delningen bygger på att förvaltningen har tillgång under arbetstid på vardagar och boende på övrig tid. Maskinerna är alla elektriska, håller hög kvalitet och underhålls regelbundet, vilket gör tjänsten attraktiv för både förvaltare och boende.

Projektmål

Att ta fram en inventering av de deltagande bostadsbolagens nyttjande av arbetsverktyg för att hitta de verktyg som kan ingå i delningstjänsten inom aktuella pilotområden.

Med fokus på utsläppsfria verktyg som tjänst genomföra piloter inom vardera ett offentligt/ privatägd bostadsbestånd.

Att genom brukardialoger i ovanstående piloter utreda, analysera beteenden och utprova koncept, design med vidhängande affärsmodeller för att leverantörer ska kunna skapa attraktiva erbjudanden kring utsläppsfria verktyg för delning mellan hyresgäster och fastighetsförvaltare.

Att leverera en kunskapssammanställning och  upphandlingsunderlag och en manual för att respektive offentliga och privata bostadsbolag efter projektet ska kunna implementera tjänsten och gå vidare med upphandlingar inom området.

 

Projektdeltagare

Husqvarna, Riksbyggen, Stiftelsen Bodenbo, Sustainable Innovation, Hyresgästföreningen, HBV, Telge Bostäder 

Projektperiod

Projektet löper mellan 2020-12-15 – 2023-02-28

SDG


Miljömål 11

Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen

Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Kontakt


Mer om mig
…

Roland
Elander

Roland Elander

Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

E-post

roland.elander(a)sust.se

Telefon

070-539 73 55

Mer om mig

Roland Elander, affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

Roland har en bakgrund som entreprenör med ett starkt engagemang i att få in hållbarhet i näringslivet och samhället. Entreprenörskapet har omfattat internationell verksamhet och försäljning i EU, Nordamerika, Asien och Latinamerika. Genom egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och försäljning har fokus varit att utveckla och implementera nya hållbara affärer och koncept främst inom konsumentmarknader. Inom Sustainable Innovations projektverksamhet har ett flertal projekt nått skalbarhet kommersiellt. Nuvarande fokus är främst transportsektorns utmaningar och att lösningar på dessa snabbt omsätts i samhället och internationaliseras genom ny svensk export.

Roland Elander, affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet

Roland har en bakgrund som entreprenör med ett starkt engagemang i att få in hållbarhet i näringslivet och samhället. Entreprenörskapet har omfattat internationell verksamhet och försäljning i EU, Nordamerika, Asien och Latinamerika. Genom egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och försäljning har fokus varit att utveckla och implementera nya hållbara affärer och koncept främst inom konsumentmarknader. Inom Sustainable Innovations projektverksamhet har ett flertal projekt nått skalbarhet kommersiellt. Nuvarande fokus är främst transportsektorns utmaningar och att lösningar på dessa snabbt omsätts i samhället och internationaliseras genom ny svensk export.

Relaterat