Verktyg som tjänst

Två starka trender de senaste åren är det ökande intresset för odling och samhällets inriktning mot delningsekonomi där man inte äger maskiner och produkter själv utan istället hyr eller delar dem. Projektet ”Verktyg som tjänst” sammanför dessa trender genom att utveckla och testa lösningar för delade trädgårdsmaskiner.
December 2020
Februari 2023

Maskinerna finns i skåp med digitala lås nära användarna och tanken är att såväl boende som förvaltare av allmänna ytor ska få tillgång till samma verktyg. Detta ger  en högre nyttjandegrad samtidigt som allt finns tillgängligt enkelt och i direkt närhet till där maskinerna ska användas. Plattformen med digital bokning och access samt infrastrukturen med skåp ska även kunna innehålla andra maskiner och vissa förbrukningsmaterial och skyddsutrustning. Delningen bygger på att förvaltningen har tillgång under arbetstid på vardagar och boende på övrig tid. Maskinerna är alla elektriska, håller hög kvalitet och underhålls regelbundet, vilket gör tjänsten attraktiv för både förvaltare och boende.

Inom projektet utvecklas och testas lösningar för delade trädgårdsmaskiner.

Mål med projektet

Att ta fram en inventering av de deltagande bostadsbolagens nyttjande av arbetsverktyg för att hitta de verktyg som kan ingå i delningstjänsten inom aktuella pilotområden. Med fokus på utsläppsfria verktyg som tjänst genomföra piloter inom vardera ett offentligt/ privatägd bostadsbestånd.

Att genom brukardialoger i ovanstående piloter utreda, analysera beteenden och utprova koncept, design med vidhängande affärsmodeller för att leverantörer ska kunna skapa attraktiva erbjudanden kring utsläppsfria verktyg för delning mellan hyresgäster och fastighetsförvaltare.

Att leverera en kunskapssammanställning och  upphandlingsunderlag och en manual för att respektive offentliga och privata bostadsbolag efter projektet ska kunna implementera tjänsten och gå vidare med upphandlingar inom området.

Projektnamn
Verktyg som tjänst
Medverkande
Husqvarna, Riksbyggen / Stiftelsen Bodenbo / Hyresgästföreningen / HBV / Telge Bostäder / Uppsala universitet
Finansieras av
Energimyndigheten

Ansvarig projektledare

Roland Elander
Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet