Tre faktorer som gör en delningsekonomi lyckad

Alla som har någon form av tomt eller uteplats behöver redskap för att ta hand om den. Om det räcker med en häcksax eller om hela paletten av verktyg är aktuell varierar, men gemensamt är att de inte används så frekvent. Att det är ägodelar som flesta inte kopplar till sin person på samma sätt som vi ofta gör med kläder, mobiltelefon eller bil gör de till ett perfekt område att testa delningsekonomi.
Delning av trädgårdsverktyg

Bakgrund

Under en sommarsäsong fick boende i flerfamiljshus en trädgårdsbod utplacerad i bostadsområdet. I boden fanns elektriska trädgårdsverktyg såsom gräsklippare och lövblås. Alla fick tillgång till boden och under testperioden var det gratis att boka och använda verktygen. Förutom de boende användes verktygen av förvaltarna av av de gemensamma grönytorna, och på så vis skapades en dubbel delning – både mellan de boende sinsemellan och mellan boende och förvaltning.

Tre faktorer för framgång

För att en delningstjänst ska bli framgångsrik så handlar det till stor del om att förändra invanda beteenden. Olika typer av intervjuer med testpersonerna har genomförts för att skapa förståelse om vad som får människor att förändra sitt invanda beteende och tre utmärkande faktorer identifierades.

  • Smidighet är avgörande för att användningen ska bli av. Under provperioden har tjänsten fungerat så att den boende först skriver upp sig på en bokningslista för att sedan gå tillbaka och hämta verktyget den bokade tiden. Inte konstigare än att boka en tid i tvättstugan kanske, men för ett nytt beteende så kan små hinder vara förödande.
  • Även om de flesta i intervjuer inför testperioden sa att de tyckte hållbarhetsaspekten var viktig och att ”det är onödigt att vi alla har likadana verktyg” var det för de flesta inte det argumentet som gjorde att de faktiskt testade verktygen.
  • Det som till största del påverkade de boende var att personer i deras närhet började använda verktygen.

En av slutsatserna är därför att även om syftet är att skapa ett mer hållbart beteende, är det inte nödvändigtvis det som ska lyftas i kommunikationen. Istället bör fokus ligga på att tjänsten ska uppfattas som ekonomisk, tidsbesparande och smidig. Fokus bör även ligga på att få ett antal nyckelpersoner att börja använda tjänsten i syfte att inspirera andra.

Om projektet

Försöket var en del av projektet Verktyg som tjänst som verkade för att påverka resurs- och energianvändningen genom delning av trädgårdsvektyg. Det ökande intresset för odling och samhällets inriktning mot delningsekonomi sammanfördes genom att utveckla och testa lösningar för delade trädgårdsmaskiner. Projektet pågick mellan december 2020 och februari 2023 och finansierades av Energimyndigheten.