…

Elbilstaxi – Drivkrafter för storskalig introduktion av elbilar och snabbladdare


Projektet syftar till att undersöka hur elbilstaxi kan utgöra en drivkraft för storskalig introduktion av elbilar och snabbladdare, hur denna introduktion kan optimeras samt vilka risker och hinder som finns.

Bakgrund

Projektet syftar till att undersöka hur elbilstaxi kan utgöra en drivkraft för storskalig introduktion av elbilar och snabbladdare, hur denna introduktion kan optimeras samt vilka risker och hinder som finns.

Projektet kommer genom Nollzon få möjligheter att analysera och optimera expansion baserat på verkliga data, utarbeta nyckeltal, identifiera flaskhalsar sam testa innovativa lösningar. Projektet har potential att påverka omställningen till en hållbar och fossiloberoende fordonsflotta samtidigt som energianvändningen minskar.

Taxibranschen har möjligheten att bli en pionjär i användningen av elbilar. Därför är det värdefullt att bedriva forskning genom ett expanderande living lab för att följa hur både fordon och kommersiella snabbladdare utvecklas under svenska förhållanden.

Målsättning

Projektets övergripande mål är att ta fram ny kunskap om hela värdekedjan för fullelektriska fordon inom taxi och den framväxande snabbladdningsinfrastrukturen för att kunna optimera investeringar och prova nya innovativa lösningar för att snabba upp implementeringen av elfordon inom taxinäringen.

Effektmålet är att all taxitrafik ska elektrifieras och därigenom bidra till omställningen av transportsektorn. En elektrifiering innebär att energianvändningen minskar radikalt, 60-70 procent samtidigt som fordonen är emissionsfria och har en kraftigt reducerad bullernivå.

Förväntade resultat

Utveckla, pröva och utvärdera ny kunskap baserad på taxibilars rörelser, branschens organisation såsom nya affärsmodeller, optimering av laddinfrastruktur och räckvidder i fordon. Målet är en ökning av elbilar inom taxi i Stockholm med minst 10 procent av nyanskaffade bilar, test och utvärdering av minst 3 st nya affärsmodeller eller tjänster samt ett underlag som ska underlätta upphandling av elbilar inom taxi baserat på jämförelse med de vanligaste bilarna inom taxi.

Tidplan

Projektet pågår till och med juni 2018.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jens
Hagman

Jens Hagman

Forskningschef

E-post

jens.hagman(a)sust.se

Telefon

070-665 7579

Mer om mig

Forskningschef och bilnörd som drömmer om framtidens mobilitet

Jens stora teknik- och bilintresse har lett in honom på mobilitetsområdet. En stark drivkraft är att teknikutvecklingen ska verka för samhällets bästa och för detta krävs ofta förändrade konsumentbeteenden. Jens är Forskningschef och Projektledare på Sustainable Innovation. Han doktorerade på KTH med inriktning på hur elbilar ska nå massmarknaden. På Sustainable Innovation arbetar Jens brett med mobilitetsfrågor, vilket inkluderar allt från den fysiska infrastrukturen i staden till elektrifierade taxibilar. Jens har dubbla magisterexamen i nationalekonomi och entreprenörskap samt har startat och drivit flera företag.

Forskningschef och bilnörd som drömmer om framtidens mobilitet

Jens stora teknik- och bilintresse har lett in honom på mobilitetsområdet. En stark drivkraft är att teknikutvecklingen ska verka för samhällets bästa och för detta krävs ofta förändrade konsumentbeteenden. Jens är Forskningschef och Projektledare på Sustainable Innovation. Han doktorerade på KTH med inriktning på hur elbilar ska nå massmarknaden. På Sustainable Innovation arbetar Jens brett med mobilitetsfrågor, vilket inkluderar allt från den fysiska infrastrukturen i staden till elektrifierade taxibilar. Jens har dubbla magisterexamen i nationalekonomi och entreprenörskap samt har startat och drivit flera företag.

Medverkande


I projektet samarbetar Sustainable Innovation, KTH, Vattenfall och Taxi Stockholm.

Projektet är medfinansierat av Energimyndigheten.

Projektet ingår i EnResa, Sustainable Innovations innovationskluster för energi- och resurseffektiva samhällen.

Relaterat


Mer inom byggnation

Vi använder cookies och mätverktyg för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen och förbättra innehållet på vår hemsida. Genom att välja OK godkänner att vi sparar information om hur du använder sidan.