Elbilstaxi – storskalig introduktion av elbilar och snabbladdare

Projektet syftar till att undersöka hur elbilstaxi kan utgöra en drivkraft för storskalig introduktion av elbilar och snabbladdare, hur denna introduktion kan optimeras samt vilka risker och hinder som finns.
Juni 2018

Bakgrund

Projektet syftar till att undersöka hur elbilstaxi kan utgöra en drivkraft för storskalig introduktion av elbilar och snabbladdare, hur denna introduktion kan optimeras samt vilka risker och hinder som finns.

Projektet kommer genom Nollzon få möjligheter att analysera och optimera expansion baserat på verkliga data, utarbeta nyckeltal, identifiera flaskhalsar sam testa innovativa lösningar. Projektet har potential att påverka omställningen till en hållbar och fossiloberoende fordonsflotta samtidigt som energianvändningen minskar.

Taxibranschen har möjligheten att bli en pionjär i användningen av elbilar. Därför är det värdefullt att bedriva forskning genom ett expanderande living lab för att följa hur både fordon och kommersiella snabbladdare utvecklas under svenska förhållanden.

Målsättning

Projektets övergripande mål är att ta fram ny kunskap om hela värdekedjan för fullelektriska fordon inom taxi och den framväxande snabbladdningsinfrastrukturen för att kunna optimera investeringar och prova nya innovativa lösningar för att snabba upp implementeringen av elfordon inom taxinäringen.

Effektmålet är att all taxitrafik ska elektrifieras och därigenom bidra till omställningen av transportsektorn. En elektrifiering innebär att energianvändningen minskar radikalt, 60-70 procent samtidigt som fordonen är emissionsfria och har en kraftigt reducerad bullernivå.

Förväntade resultat

Utveckla, pröva och utvärdera ny kunskap baserad på taxibilars rörelser, branschens organisation såsom nya affärsmodeller, optimering av laddinfrastruktur och räckvidder i fordon. Målet är en ökning av elbilar inom taxi i Stockholm med minst 10 procent av nyanskaffade bilar, test och utvärdering av minst 3 st nya affärsmodeller eller tjänster samt ett underlag som ska underlätta upphandling av elbilar inom taxi baserat på jämförelse med de vanligaste bilarna inom taxi.

Medverkande
KTH / Vattenfall / Taxi Stockholm
Finansierades av
Energimyndigheten