Unikt samarbete i Borlänge: Vi vill minska biltrafiken med en femtedel

Borlängebor reser i genomsnitt 2,3 gånger per person och dag, merparten av dessa resor till sina arbetsplatser. Samtidigt står transportsektorn för den största delen av koldioxidutsläppen i kommunen. För att minska detta utsläpp och främja hållbarhet har Borlänge kommun, Borlänge Energi, Ikea och SSAB inlett ett unikt samarbete som syftar till att främja samåkning till arbetsplatsen.
Sara Bergström, Ikea, Jonas Flank, Borlänge kommun, Anna Wenstedt, Borlänge Energi och Stefan Kujampää, SSAB.

Genom att byta från ensam bilkörning till cykling, promenader, kollektivtrafik eller delade bilresor finns en enorm potential att snabbt minska utsläppen. I detta samarbete testar Borlänge kommun, Borlänge Energi, SSAB och Ikea en strukturerad form av samåkning.

”Vi vet att det är många som arbetspendlar i egen bil till och från jobbet i Borlänge. Om vi kan underlätta för dessa att samåka kommer vi att kunna minska koldioxidutsläppen från persontransporter i Borlänge.”

Stefan Kujanpää, avdelningschef Hållbara anläggningar, SSAB Borlänge

App och beteendeförändring

Lösningen som presenteras är en digital plattform, en användarvänlig app som utvecklats av företaget Freelway. I appen kan användare både hitta samåkningspartners och erbjuda lediga platser i sina egna bilar. Appen förenklar även betalningsprocessen.

”Appen är en del av lösningen, men det här handlar lika mycket eller ännu mer om att förändra ett beteende. För att få fler att vilja prova detta samarbetar vi med KLOT/ Klimatpsykologerna som har expertkunskap om forskning kring beteendeförändringar.”

Jonas Flank, HR-chef, Borlänge kommun

Enkelt och tryggt

Inför satsningen har projektgruppen genomfört intervjuer med medarbetare för att förstå eventuella hinder och argument som kan göra samåkning attraktivt. Faktorer som har identifierats som viktiga inkluderar att veta hur hemresan kommer att gå till, vad som händer vid oförutsedda händelser och givetvis trygghet.

“Vi ser detta som en möjlighet för våra anställda att kunna göra fler hållbara val kopplat till hur man tar sig till och från arbetsplatsen. Där kommer appen med sin enkla och smidiga bokningsfunktion underlätta.”

Sara Bergström, tillförordnad Market Manager IKEA Borlänge/Gävle

Mot ett klimatneutralt Borlänge 2030

Borlänge är en del av Viable Cities satsning för att skapa klimatneutrala städer till år 2030. Det innebär att Borlänge, tillsammans med 22 andra svenska städer, arbetar för att hitta lösningar på de utmaningar som klimatomställningen medför. Arbetspendling är ett fokusområde, och samåkning en möjlig lösning för att minska bilar med bara en passagerare.

“Vi adderar nya grepp till en företeelse som redan finns men som har potential att växa. Om utfallet blir lyckat har vi hittat något som andra städer med enkla medel kan implementera. Att sprida goda exempel är kärnan i att vara en viable city.”

Anna Wenstedt, hållbarhetsstrateg på Borlänge Energi

Visionen är att initiativet ska skalas upp till fler arbetsplatser, och så småningom sprida sig som ett gott exempel till andra kommuner. En positiv bieffekt av att samåka är att vi lär oss samarbeta, och skapar en bättre sammanhållning. Det är något som kan hjälpa oss i andra delar av omställningen och bidra till att skapa ett mer motståndskraftigt samhälle.

Om projektet

Medverkande i Arbetspendling – beteendeförändring med digitalt stöd är Borlänge kommun, Borlänge Energi, SSAB, Ikea, Klot/Klimatpsykologerna, Freelway och Sustainable Innovation. Syftet är att utveckla tjänster för samåkning, särskilt mellan landsbygd och stadskärna. Projektet finansieras delvis av Viable Cities, som i sin tur finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

På bilden, från vänster: Sara Bergström, Ikea, Jonas Flank, Borlänge kommun, Anna Wenstedt, Borlänge Energi och Stefan Kujampää, SSAB. Foto: Henrik Hansson.