Nytt initiativ för delad mobilitet på landsbygden

I det nystartade projektet "Delad mobilitet för landsbygden – hur mobiliserar vi för levande samhällen i hela Sverige?" vill vi öka både mobiliteten och folkhälsan i Härjedalen, Bergs och Östersunds kommuner.

Målsättningen är att kunna erbjuda delade mobilitetslösningar som både upplevs som praktiska och som är resurs- och klimateffektiva. Projektet ska undersöka och testa olika möjligheter att åstadkomma detta utan att tillföra några nya privata fordon. Lösningarna ska göra det möjligt för både boende och besökare till kommunerna att på ett smidigt sätt nå service, arbete och turistdestinationer.

Under projektet kommer vi att demonstrera  ett antal delade mobilitetslösningar baserade på befintliga transportresurser och rutter samt gång och cykling. Med hjälp av tekniska lösningar för att planera hela resan med blandade transportslag hoppas initiativet kunna skapa en bättre upplevelse jämfört med att ha ett eget privat fordon.

Medverkande är förutom Härjedalens, Bergs och Östersunds kommuner Destination Inlandsbanan, Vemdalen, Funäsfjällen, Lofsdalen, Fjällhubben, Region Jämtland Härjedalen, Freelway, KTH, Adaptive Media och Sustainable Innovation. Projektet beräknas pågå till och med september 2023 och delfinansieras av Vinnova.