Delad mobilitet för landsbygden

Mobilitet är avgörande för att utveckla hela Sverige, för att klara klimatmålen och för att kyla av en överhettad bostadsmarknad i framförallt storstäderna, genom att tillgängliggöra hela Sverige för boende och professionell personlig utveckling.
Okt 2021
Okt 2023

Projektet ”Delad mobilitet för landsbygden – hur mobiliserar vi för levande samhällen i hela Sverige?” har som mål att tillhandahålla delade mobilitetslösningar som är resurs- och klimateffektiva för landsbygden. Mobilitetslösningarna möjliggör tillgång till service, arbete och turistdestinationer både för de som bor på landsbygden och för besökare.

Målet är att öka både mobiliteten och folkhälsan utan att tillföra fler privata fordon.


Projektet kommer att demonstrera  ett antal delade mobilitetslösningar, som inkluderar gående och cykling, i Härjedalens, Bergs och Östersunds kommuner. Målsättningen är att öka både mobiliteten och folkhälsan bland boende, verksamma och besökare i de utvalda kommunerna, utan att tillföra fler egna privata fordon.

Syfte

Syftet med projektet är att tillgängliggöra befintliga transportresurser och transportrutter utan att addera nya fordon och på så sätt maximera transportarbetet. På detta sätt skapas klimat- och kostnadseffektiv samhällsservice i lokalsamhällen. Projektets övergripande mål är att genom samordning av befintliga system, resurser samt matchning med mobilitetsbehoven skapa en upplevt bättre mobilitetslösning för Boende, Verksamma och Besökande (BVB) jämfört med eget privat fordon. 

Mål

Projektets övergripande mål är att genom samordning av befintliga system, resurser samt matchning av mobilitetsbehoven skapa en upplevt bättre mobilitetslösning för boende, verksamma och besökande jämfört med eget privat fordon. Mätbara mål verifieras genom forskningsbaserad statistisk beteendemodellering, analys och utvärdering av beteendeförändringar som sker inom projektets demonstrationer:

  • Totalt netto noll nya privata fordon.
  • Ökat transportarbete per delat fordon med minst 20 %.
  • Förbättrad upplevd mobilitet för respektive målgrupp: Boende, Verksamma och Besökande (BVB).
  • Ökat gående och cyklande vid korta förflyttningar (0-2 km) med minst 25%.
  • Demonstrera alternativ med delad mobilitet och anropsstyrd kollektivtrafik som ersätter privat bil för målgrupperna Boende, Verksamma och Besökande (BVB).
Projektnamn
Delad mobilitet för landsbygden
Medverkande
Region Jämtland Härjedalen / Destination Inlandsbanan / Östersunds kommun / Bergs kommun / Härjedalens kommun / Vemdalen / Funäsfjällen / Lofsdalen / Fjällhubben / Freelway / Adaptive Media / KTH
Delfinansierat av
Vinnova

Vill du veta mer?

Magnus Fransson, projektledare Sustainable Innovation
Magnus Fransson
Senior projektledare