Lär dig mer om energiomställningen och förnybar el

Sällan har energifrågan varit så aktuell som den är nu med ökande elpriser och en stor oro hos allmänheten. Samtidigt är den pågående elektrifieringen nödvändig för samhällets omställning. Möjligheterna med förnybar elproduktion är stora, men fortfarande finns kunskapsluckor hos nyckelaktörer. De hoppas projektet Smart Förnybart kunna bidra till att fylla med hjälp av en ny webbaserad kunskapsbank.
Smart förnybart

En av projektets slutsatser är att ökad kunskap hur energisystemet förändras behövs. Därför har denna kunskapsbank tagits fram. Förhoppningen är att kunna bidra med inspirerande fakta och information om energisystemets olika delar. Kunskapsbanken förklarar hur ökad samverkan och dialog kan leda till en bättre lokal integration av förnybar elproduktion och nya tekniker. Materialet finns i lättillgängliga format såsom en kortfattad rapport, en pdf-serie i fem delar, videoinspelningar av seminarier och en powerpoint.

”Det finns just nu en stor efterfrågan på tydlig och saklig information kring energisystemets utveckling, samt ett stort behov av att sprida goda exempel på hur förnybar produktion och nya konsumenter kan integreras i de lokala energisystemen på ett snabbt och resurseffektivt sätt.” 

Anna Wolf, tillförordnad vd för Power Circle

En annan av projektets slutsatser är att det behövs en bättre dialog tidigare mellan lokala aktörer. Det skulle skapa en bättre integration av nya tekniker och snabbare processer för tillstånd och elnätsanslutning.

”En stor bredd av aktörer behöver samverka för att framtidssäkra de lokala och regionala energisystemen så att inte klimatomställningen hindras.”

Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne

Projektägare till Smart förnybart är Länsstyrelsen Skåne, och deltagande projektpartners är Länsstyrelserna i Västra Götaland och Uppsala, Power Circle (via föreningen Elkraftringen) samt Sustainable Innovation. Projektet finansieras av Energimyndigheten och har pågått i två år.