Ladda elbilen direkt i lyktstolpen

Elbilarna brer ut sig i en allt snabbare takt och behovet av smidig laddning ökar ständigt. I ett pilotprojekt testades möjligheten att ladda bilar direkt i lyktstolpar framgångsrikt, men dåvarande lagstiftning hindrade vidare användning av tekniken. Sedan en lagändring tidigare i år har nu pilotkommunen Askersund infört lösningen permanent och flera andra kommuner har påbörjat en plan för laddinfrastruktur.
Ladda bilen i lyktstolpen

Att ladda elbilar via gatubelysning var något som testades framgångsrikt i ett av våra tidigare projekt tillsammans med Askersunds kommun och Vattenfall. Bakgrunden var att behovet av publika laddningsplatser förväntades öka markant de kommande åren, och här fanns en möjlighet att påskynda utvecklingen. Ambitionen var att göra laddning tillgänglig på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Belysningsnätet erbjuder stor möjlighet till laddning tack vare sin utbredning längs gator, vägar och parkeringsytor. Sedan den första juli 2017, då piloten påbörjades, har Askersund haft tio laddare (3,7kW) i drift med goda erfarenheter. Projektets slutsats blev att Sveriges belysningsnät var väl lämpat för att etablera laddplatser i samband med parkeringar.

En viktig förutsättning för fortsatt kommersialisering var en ändring av det juridiska regelverket då det inte fanns något stöd i ellagen att leverera el till laddning via belysningsnäten. Sedan några månader ändrades lagen och det har nu blivit möjligt. Efter projektets avslut har Vattenfall drivit utveckling och kommersialisering av både styrsystemet Dynamic Grid Control och laddning via belysningsnät. Flera kommuner, som Vårgårda och Skinnskatteberg, planerar och bygger nu laddplatser som matas från belysningsnätet och ytterligare drygt tio visar redan intresse för lösningarna.

Läs mer: