En ny bostadstyp mot ensamhet

Kan vi bygga bort ofrivillig ensamhet i Sverige? Inom projektet H22 Alone Together har vi under två års tid ställt oss denna fråga. Resultatet blev en helt ny bostadstyp, H22-huset. Nu har projektgruppen samlat inspiration och konkreta idéer i en handbok.
H22-huset

Med 1,9 miljoner ensamhushåll, vilket motsvarar 40 procent av alla hushåll, är Sverige ett av de länder i Europa där flest människor bor ensamma. Denna kategori är också den boendeform som ökar allra mest. Att det finns så många ensamhushåll leder till en ökad ensamhet i samhället, även om den som lever ensam inte per automatik behöver uppleva sig som ensam. Ensamhushållen är en relativt ny företeelse, vilket kräver nya perspektiv när vi utvecklar bostadsområden och hållbara stadsmiljöer.

Frågeställning

Går det att bygga bort ensamhet? Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i Sverige. Nästan var fjärde person över 16 år besväras av idag av ensamhet och isolering. I det här projektet undersöker vi hur vår bostad påverkar vår känsla av gemenskap. Kan vi bygga oss till ökad gemenskap?

En ny bostadstyp: H22-huset

Efter diskussioner och djupintervjuer som gjordes i samband med utställningen H22 City Expo i Helsingborg har projektgruppen sammanställt sina lärdomar. Resultatet blev en helt ny bostadstyp, och genom en handbok kan du ta del av tips och idéer för hur denna nya bostadstyp ska byggas.

Några hörnstenar från handboken

  • Det ska finnas plats för både det egna och det gemensamma.
  • De gemensamma ytorna skapas på ett sätt som får människorna i huset att naturligt passera där, det kan vara nicher i trapphus eller utrymmen i anslutning till entrén.
  • De gemensamma rummen bör erbjuda något som de privata inte kan erbjuda, exempelvis en vinterträdgård.
  • Det bör finnas ett stort och tåligt aktivitetsrum för olika typer av sociala sammankomster.
  • Gården bör ses som ett miljö på samma sätt som inomhusmiljön och delas in i olika rum. Även här ska det finnas möjlighet för sociala sammankomster av olika slag.
  • De boende bör få möjlighet att sätta sin prägel på delar av huset, såsom utanför sin dörr.
  • Synliga tekniska detaljer och system som visar exempelvis husets elförbrukning gör att boende tar del av och känner ansvar för huset.

En sekvens av olika gemensamma rum med särskilda rumskvalitéer bygger förutsättningar för en rik samvaro.

Social interaktion skapas genom en nisch i trapphuset.

———-

Projektet H22 Alone Together pågår mellan november 2021 och oktober 2023. Medverkande är Helsingborgs stad, Serneke, Öresundskraft, Lunds universitet, Malmö universitet och Sustainable Innovation. Vinnova har finansierat initiativet.

Illustrationer: Testbedstudio arkitekter Malmö AB