Business Model Lab

Nya teknologier inom uppkopplade och automatiserade fordon leder en omvandling av mobilitetsbranschen, vilket öppnar upp för fräscha affärsinitiativ. I detta dynamiska landskap agerar Drive Sweden Business Model Lab som en viktig aktör för att förena tekniska framsteg med marknadsbehov.
Business Model Lab rullar vidare

Problem

Nya tekniker som autonoma bilar, eldrivna fordon och uppkopplad mobilitet har stor potential att göra våra transporter mindre skadliga för klimatet. Men för att kunna använda dessa tekniker fullt ut behövs nya sätt att göra affärer. Företag som redan finns har svårt att ändra sitt arbetssätt och sina affärsmodeller, och det kan krävas att flera företag inför gör förändringar samtidigt för att nya idéer ska fungera. Det kan vara svårt och många gånger stoppa nya, smarta transportlösningar från att komma igång.

Vår lösning

Med en roll som inkubator fokuserar Business Model Lab på att utveckla nya affärsmodeller genom riktade projekt. Detta innefattar att organisera workshops, sprida kunskap, och ge stöd i projektutveckling, med ett starkt fokus på samverkan med företag, akademiska miljöer och policyutvecklare för att skapa nya och hållbara modeller. Initiativet bidrar även med resurser och finansiering för att genomföra dessa initiativ.

Huvudsyftet är att främja utvecklingen av framtidens mobilitetslösningar. Målet att inte bara att skapa nya koncept utan även att implementera dem för att aktivt bidra till en hållbar mobilitet. Business Model Lab strävar efter att vara en katalysator för förändring, stärka sektorns integration och effektivitet.

Resultat

Genom att framgångsrikt driva och stödja projekt med en sammanlagd budget på över 10 miljoner kronor, har Business Model Lab visat sin relevans och förmåga att bidra till branschens utveckling. Labbets arbete med att dela erfarenheter och lärdomar har spelat en viktig roll i att bredda acceptansen för innovativa mobilitetsmodeller. Framöver har initiativet planer på att utöka internationella samarbeten och fortsätta vara en drivande kraft i mobilitetssektorns evolution. Mer detaljerad information om resultat finns under rubriken Slutrapport på respektive projektsida Framtidens mobilitet och Framtidens mobilitet II.

———-

Medverkande i Business Model Lab framöver är Applied Autonomy, Business Sweden, Bring, DHL, Elonroad, Freeway, Gordian, KTH, Ragn-Sells, Region Stockholm, The Train Brain, Univrses och Vialumina. Vinnova finansierar Business Model Lab genom Drive Sweden.