Drive Sweden Business Model Lab

Det råder ingen tvekan om att automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Den ständiga tekniska utvecklingen löser många utmaningar, men förblir affärsmodellerna förblir en flaskhals.
Jan 2019
Dec 2022

Framväxten av nya tjänster skulle kunna leda till nya roller, nya aktörer och förändringar i nuvarande värdekedjor. Utvecklingen vi ser sätter press på dagens affärsmodeller och öppnar dörren för att radikalt ändra dem, samtidigt som nya aktörer med nya affärsmodeller kan göra entré.

Om projektet

Projektet vill accelerera implementeringen och användningen av uppkopplad, delad och automatiserad mobilitet genom att identifiera och lösa flaskhalsar kopplade till affärsmodeller. Uppkopplade och automatiserade fordon och nya mobilitetstjänster innebär förändringar för dagens transportmarknad i form av nya utmaningar och möjligheter kopplade till affärsmodeller för både person- och godstransporter för dagens transportmarknad. Projektet vill därför hjälpa partners med att utveckla projektidéer relaterade till förändringar av affärsmodeller.

Vi förstod av industrins respons att projektet har identifierat kritiska frågor och en möjlig lösning på de utmaningar som väntar.

Rami Darwish, KTH ITRL, projektledare

En inkubator för affärsmodeller

Drive Sweden Business Model Labs mission är att vara en inkubator för projekt och aktiviteter kopplade till utvecklandet av affärsmodeller och att ge stöd år samtal och samverkan mellan partners.

Business Model Lab arbetar med specifika case och under 2020 säkrades finansering för ytterligare fyra sådana. De nya casen innebär en betydande expansion för labbet.

Medverkande
KTH / EasyMile / Applied Autonomy / Go Mobile As / Arthur D. Little AB / Freelway / ElonRoad / DHL / Vattenfall, Ragn-Sells / Bring
Delfinansieras av

Vill du veta mer?

Roland Elander
Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet