Framtidens mobilitet

Detta projekt fokuserar på de möjligheter och utmaningar som kommer med den snabba utvecklingen av automatiserade och uppkopplade fordon samt innovativa mobilitetstjänster. En central utmaning är att befintliga affärsmodeller inte alltid kan hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen, vilket skapar en flaskhals för ytterligare innovation inom sektorn.
Okt 2019
Feb 2023

Syfte

Projektets huvudsyfte är att påskynda införandet och användningen av uppkopplade, delade och automatiserade mobilitetstjänster. Detta genom att identifiera och adressera de hinder som finns i nuvarande affärsmodeller, och därmed underlätta en övergång till nya, mer hållbara och effektiva transportlösningar. Vi ser en potential för att omforma transportsektorn genom att introducera nya tjänster som kan leda till uppkomsten av nya yrkesroller och aktörer, samt en omstrukturering av de traditionella värdekedjorna.

Mål

Vårt mål är att underlätta övergången till och användningen av ny teknik inom transport genom att adressera och lösa de affärsmodellsrelaterade utmaningarna. Det innebär att vi ser över hur dagens transportmarknad fungerar och identifierar hur den kan förändras för att bättre passa nya typer av tjänster och teknologier. Detta omfattar både persontransport och godslogistik.

Drive Sweden Business Model Labs fungerar som en inkubator inom detta område, och stöttar utvecklingen och implementeringen av innovativa affärsmodeller. Genom att erbjuda en plattform för samarbete och utveckling, hjälper vi partners att utveckla och förverkliga idéer som adresserar de nödvändiga förändringarna i affärsmodeller för att stödja den nya generationens mobilitetstjänster.

Resultat

Några av de konkreta resultaten från projektet inkluderar:

  • Universe har framgångsrikt validerat sin affärsmodell för visualisering av stadsdata, med stöd från två potentiella kunder.
  • Elonroad har utvecklat en ny affärsmodell för stationär laddning av elfordon, i samarbete med Vattenfall Energy Solutions.
  • Freelways har lanserat en tjänst för flexibel linjetrafik på begäran och genomfört en ompositionering på marknaden.
  • Luvly har introducerat en ny affärsmodell baserad på en patenterad produktionsprocess, vilket erbjuder konkurrensfördelar för transportföretag som Bring.

För att säkerställa projektets framgång och bredd, samarbetar vi nära med andra relevanta initiativ och program, såsom CLOSER, Nordic Way och AI Sweden. Detta samarbete garanterar tillgången till en bred expertis och resurser för att ta itu med de komplexa utmaningar och möjligheter som framtidens mobilitet för med sig.

Projektet illustrerar vikten av att arbeta strategiskt med affärsmodeller för att underlätta införandet av innovativa mobilitetslösningar. Genom detta arbete bidrar vi till en mer hållbar och effektiv transportsektor, redo att möta framtidens behov.

Projektnamn
Business Model Lab I
Medverkande
Applied Autonomy / Arthur D. Little AB / Bring / DHL / EasyMile / ElonRoad / Freelway / Go Mobile As / KTH ITRL / Kyyti / Ragn-Sells / Vattenfall
Finansieras av
Drive Sweden / Vinnova

Ta del av slutrapporten

Vill du veta mer?

Roland Elander
Programchef Hållbar mobilitet