Är delningsekonomi lösningen på dagens konsumtionshets?

Vi granskar delningsekonomin. Är den alltid resurseffektiv? Eller sänker vi tvärtom trösklarna och skapar en ny överkonsumtion? Vilka är drivkrafterna för och emot?
Delningsekonomi

Tema och gäster

Lyssna till olika aspekter av vårt konsumtionsbeteende och vilken roll delningsekonomin kan utgöra. Webbinariet modereras av Roland Elander.

Konsumtionskulturen, våra beteenden och delningsekonomins roll

Katarina Graffman, PhD in Cultural Anthropology, Prylberget i SVT mm

Dubbel delning av allt du behöver till din trädgård

Roland Elander, mobilitetsansvarig, Sustainable Innovation

Ökar delad mobilitet transporterna och är det i så fall ett problem?

Carl Ståhle, digitaliseringsexpert, Sveriges Allmännytta

Se eventet