Terminalladdning av Elektriska Distributionsfordon – TED

EU:s vision till 2050 är att vara klimatneutral vilket innebär ett stort omvandlingstryck på inte minst fordons- och transportbranschen. Detta projekt fokuserar på godsdistribution.
Apr 2021
Mar 2023

Bakgrund

Att eliminera dieselberoendet inom godsdistribution för att nå nära nollutsläpp till 2030 kräver att många aktörer deltar och agerar för att skapa omställningar som bryter ingångna fossilberoende paradigm och värdekedjor. Dessa behov sammanfaller med FFI-målen innovationer, forskning, affärsmodeller och elektrifiering av fordon i en systemlösning med branschöverskridande samverkan.

Om projektet

Projektet TED (Terminalladdning av Elektriska Distributionsfordon) är en unik systemlösning och affärsmodell för den fullt elektrifierade godsterminalen. Projektet modellerar, optimerar och projekterar en godsterminal med en helt elektrifierad flotta av distributionsfordon, lokal elgenerering med solenergi, lokal energilagring i batterier samt utbytet av energi med anslutande elnät. Projektet utvecklar också relaterade affärsmodeller.

Partners i samverkan

Projektets partners innebär unik samverkan mellan Lunds Tekniska Högskola, Stiftelsen IMIT, DHL Freight, Elonroad och Catena. Koordinator är Sustainable Innovation som driver Drive Swedens Business Model Lab med KTH och koordinerar FFI-projektet Fullelektrisk Godsdistribution som föregår detta projekt.

Projektnamn
Terminalladdning av elektriska distrubutionsfordon DHL Västerberga
Medverkande
Lunds Tekniska Högskola / DHL Freight / Elonroad / Catena
Finansieras av
FFI, Fordonsstrategisk forskning och Innovation

Vill du veta mer?

Roland Elander
Programchef Hållbar mobilitet