Smarta kylleveranser med elbil

Detta projekt adresserar en systemlösning som kan bli en storskaligt uppkopplad och hållbar transportlösning för livsmedelshandeln med flöden som exempelvis möjliggör leveranser med elbilar utan behov av el till kylning.
Okt 2021
Jan 2024
Smarta kylleveranser utan aktiv kyla

Bakgrund

Konsumenters krav på e-handel av livsmedel tillsammans med samhällets behov av hållbar, resurseffektiv, spårbar, cirkulär och biobaserad ekonomi kräver omställningar på flera plan. Befintliga logistik- och förpackningssystem för e-handel är bristfälliga och nya innovationer behövs.

Målsättning

Projektet heter Storskaliga samordnade kundanpassade e-handelsleveranser och har som mål att visa en storskalig, hållbar och effektiv lösning för en verifierad obruten kylkedja vid distribution av matvaror. Detta också utan att kyla tillförs under transporten.

Utförande

Leveranser utan aktiv kyla förändrar förutsättningarna för transporten, och det går att använda exempelvis taxibilar, men också att leverera till click-and-collect-skåp. En central och unik del i lösningen är en isolerande kartong som även bevarar kylan i livsmedel och som är uppkopplad för verifiering av kylkedjan. Kylklampen är tillverkad i kartong med en saltlösning som köldmedium. Detta ger en helt ny och i flera dimensioner hållbar lösning enl cirkulära principer.

Projektet adresserar:

  • Dynamisk leverans
  • Försörjning & logistik
  • Förpackningssystem
  • Returhantering
  • Konsumtion & livsstil
Projektnamn
Storskaliga, samordnade, kundanpassade ehandelsleveranser
Medverkande
Closer / Dagab / Stora Enso / Freelway / Sustainable Innovation / Lunds tekniska högskola
Finansieras av
Vinnova genom Drive Sweden

Ansvarig projektledare

Roland Elander
Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet