Lätta elfordon

Om 10 procent av resorna över 15 km i Stockholm gjordes på lätta elfordon skulle minskningen av trängsel och utsläpp motsvara hela effekten av trängselavgifterna eller 30 000 ton CO2. Fördelarna med lätta elfordon är många. Potentialen för minskade utsläpp, minskad infartstrafik och energianvändning är betydande framförallt i storstadsregionerna.
2012
2015

Projektet Lätta Elfordon drevs för att stimulera bilpendlare att istället pendla med lätta elfordon i Stockholm och i Göteborg.Efter den inledande målgruppsanalysen, för att ta reda på vilken grupp i samhället som har störst benägenhet att konvertera från pendling med bil till elcykel, utvecklade projektet konceptet Elcykelkortet. I konceptet ingick hemsida, mobilapp och Facebooksida för att sprida information och uppmuntra till elcykling.

Resultat

Appen som togs fram summerade bland annat ihop sträckan som alla deltagare cyklade, vilket vid projektslut kommit upp i 25 444 mil, motsvarande 54 252 kg CO2. I en av projektets undersökningar tillfrågades 100 elcykelpendlare i projektet vilka resor till/från jobbet som de nu hade bytt ut mot elcykel. 44 procent hade tidigare gjort dessa resor med bil.

Lärdomar

Inom projektet genomfördes tre undersökningar med elcyklister. Dessa visade att elcyklister generellt är mycket positiva till elcykling och ser få nackdelar. Elcykeln används främst för resor till och från arbetet. Dessa resor gjordes tidigare framför allt via kollektivt färdmedel eller egen bil. Främsta nackdelen sägs vara batteriet som måste laddas relativt ofta. Majoriteten säger att den huvudsakliga laddningen sker i hemmet och att den räcker.

Projektet ser inte att någon speciell laddinfrastruktur behövs för elcyklar. De flesta elcyklister laddar hemma eller på arbetet genom att ta in batteriet. Projektet ser även att det behövs informationsspridning då kännedom och kunskap om elcykling och lätta elfordon är en avgörande brist. Därför har projektet fokuserat mycket på informationsspridning, vilket resulterat i TV, radio, tidningar och film.

Medverkande
Folksam / Riksbyggen / Vattenfall / JM / KGK / Sportson / EcoRide / KTH
Finansierades av
Energimyndigheten