…

Interoperabla energisystem i byggnader


Energieffektivisering i bostäder och i fastigheter kräver intelligentare energianvändning med automatisering, visualisering och styrning.

Bakgrund

Sverige har genom sin forskning om sensornätverk och utveckling av småskaliga operativsystem för TCP/IP en unik position att åstadkomma interoperabilitet mellan hemteknologier och därigenom en öppen marknad för tjänsteutveckling. Inom projektet byggdes testbäddar och TCP/IP-baserade profiler utvecklades för att i samarbete med teknikleverantörer utveckla deras produkter för en internationell marknad.

Resultat

Exempel på produkter som utrustades med de nya lösningarna var:

  • larm med kopplingar mot styrsystem och komfort
  • värmepumpar med intelligent interaktion mot styrsystem
  • energisystem kopplade mot smarta nät utanför fastigheten, både fjärvärme och el
  • lokal energiproduktion med koppling till styrsystem och förbrukning samt mot ett smart nät, kopplingar till visualiseringar mot användare

Lärdomar

Med denna lösning kan informationen flöda fritt mellan olika system i bostäder och fastigheter. Tjänster kan implementeras i molnet, i din telefon, på din hemdator, i din router och utvecklas av olika leverantörer på samma sätt som vi idag ser webben utvecklas.

Tidsplan

Medverkande


Sustainable Innovation, Ericsson, Tritech, Clayster, Intel, ABB, HD-Wireless, Cnet, JM, Riksbyggen och Lansen Technologies.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jens
Hagman

Jens Hagman

Projektledare

E-post

jens.hagman(a)sust.se

Telefon

070-665 7579

Mer om mig

Doktorand och bilnörd som drömmer om framtidens mobilitet

Jens stora teknik- och bilintresse har lett in honom på mobilitetsområdet. En stark drivkraft är att teknikutvecklingen ska verka för samhällets bästa och för detta krävs ofta förändrade konsumentbeteenden. Förutom sin tjänst som projektledare på Sustainable Innovation doktorerar han på KTH med inriktning på hur elbilar ska nå massmarknaden. På Sustainable Innovation arbetar Jens brett med mobilitetsfrågor, vilket inkluderar allt från den fysiska infrastrukturen i staden till elektrifierade taxibilar. Jens har dubbla magisterexamen i nationalekonomi och entreprenörskap samt har startat och drivit flera företag.

Doktorand och bilnörd som drömmer om framtidens mobilitet

Jens stora teknik- och bilintresse har lett in honom på mobilitetsområdet. En stark drivkraft är att teknikutvecklingen ska verka för samhällets bästa och för detta krävs ofta förändrade konsumentbeteenden. Förutom sin tjänst som projektledare på Sustainable Innovation doktorerar han på KTH med inriktning på hur elbilar ska nå massmarknaden. På Sustainable Innovation arbetar Jens brett med mobilitetsfrågor, vilket inkluderar allt från den fysiska infrastrukturen i staden till elektrifierade taxibilar. Jens har dubbla magisterexamen i nationalekonomi och entreprenörskap samt har startat och drivit flera företag.

Relaterat