Interoperabla energisystem i byggnader

Energieffektivisering i bostäder och i fastigheter kräver intelligentare energianvändning med automatisering, visualisering och styrning.
Jan 2012
Juni 2013

Bakgrund

Sverige har genom sin forskning om sensornätverk och utveckling av småskaliga operativsystem för TCP/IP en unik position att åstadkomma interoperabilitet mellan hemteknologier och därigenom en öppen marknad för tjänsteutveckling. Inom projektet byggdes testbäddar och TCP/IP-baserade profiler utvecklades för att i samarbete med teknikleverantörer utveckla deras produkter för en internationell marknad.

Resultat

Exempel på produkter som utrustades med de nya lösningarna var:

  • larm med kopplingar mot styrsystem och komfort
  • värmepumpar med intelligent interaktion mot styrsystem
  • energisystem kopplade mot smarta nät utanför fastigheten, både fjärvärme och el
  • lokal energiproduktion med koppling till styrsystem och förbrukning samt mot ett smart nät, kopplingar till visualiseringar mot användare

Lärdomar

Med denna lösning kan informationen flöda fritt mellan olika system i bostäder och fastigheter. Tjänster kan implementeras i molnet, i din telefon, på din hemdator, i din router och utvecklas av olika leverantörer på samma sätt som vi idag ser webben utvecklas.

Medverkande
Ericsson / Tritech / Clayster / Intel / ABB / HD-Wireless / Cnet / JM / Riksbyggen / Lansen Technologies

Ansvarig projektledare