…

DynaHUBS


DynaHUBS – appen för hållbar, samhällsdriven hemleverans av paket. Hemleverans av paket, matkassar och andra mindre varor blir allt vanligare. Utmaningen är nu hur man på ett bra sätt ska leverera gods, den så kallade ”sista milen” från logistikcentralerna, utan att öka antalet fordon och utsläpp.

DynaHUBS nya affärsmodell och teknik räknar ut den smartaste rutten och optimerar kapaciteten för leveransen. DynaHubs innebär inte att ta in fler fordon i grannskapet utan använder sig av alla de fordon som redan åker dit, t.ex. folk som bor i området.

DynaHUBS tillhandahåller genom appen enkla mötesplatser som anpassar sig efter befintlig transportinfrastruktur och möjliggör växling mellan olika transportsätt, nedkortning av rutter och delning av kapacitet mellan fordon, varor och personer.

Eftersom DynaHUBS består av levande mekanismer förändras det dynamiskt efter trafikmönster, väderförhållanden, extrema situationer som naturkatastrofer eller katastrofer och framförallt efter användarnas behov.

Fältförsök

Det första fältförsöket genomfördes i Bryssel i juli 2017 där 31 användare genomförde 128 leveranser under 12-dagar. Efter detta genomfördes finjusteringar. Antalet leveranser i kombination med den positiva återkopplingen från slutanvändarna och därmed potentialen som en innovativ, urban logistiklösning, ledde till nästa steg.

Under hösten/vintern kommer en andra omgång av tester att utföras i Stockholm, Bryssel och Antwerpen. DynaHUBs-gruppen kommer här att sträva efter att locka ett ännu fler privatpersoner som vill testa detta.

Målsättning

Projektet syftar till att lösa ”the last mile problem”, att med hjälp av öppen innovation ta fram lösningar för hur leveranser de sista kilometrarna kan göras så effektiva som möjligt utan att öka antalet fordon, utsläpp och trängseln i våra städer.

Strategi

DynaHUBS ska fungera som en virituell plattform för att enkelt matcha stadens kapacitet för leveranser/transporter med efterfrågan från kunden. Om detta lyckas kommer lösningen så småningom att användas för andra typer av transporter och även för tjänster såsom bilpooler, samåkning, taxisamåkning etc. Metoden beräknas kunna minska de totala transportsträckorna med 20 – 40 procent och innebär därmed både kostnadsbesparingar och minskade utsläpp.

Konkret kan man via DynaHUBS:

1. växla mellan olika transportslag
2. avbryta onödiga transporter
3. förkorta rutter
4. fördela kapacitet mellan fordon, varor och människor

Dessa DynaHUBs anpassas dynamiskt efter användarnas behov, trafikmönster, väderförhållanden och extrema situationer såsom t.ex. naturkatastrofer.

Tidplan

Projektet är finansierat av EU under Horizon 2020 och kommer att pågå till juli 2018.

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Nigel
Claridge

Nigel Claridge

Projektchef EU

E-post

nigel.claridge(a)sust.se

Telefon

070-552 10 22

Mer om mig

Collaborative project leader with technical excellence and stakeholder engagement

Nigel has over 30 years of experience as an international consultant in the energy, telecommunication and computer software domains. Having participated in over 15 EU funded Research and Innovation projects, my brief is to compliment our national project portfolio with a manageable number of EU projects, and to broaden the company’s presence in the EU arena. Since 2012, we have worked in the hotel and accommodation sector to achieve “nearly zero energy” status, and on developing innovative solutions for the first/last mile logistics delivery challenge. Nigel is fascinated by the collaborative approach of EU R&I projects, where technical excellence is enriched with stakeholder/consumer engagement.

Collaborative project leader with technical excellence and stakeholder engagement

Nigel has over 30 years of experience as an international consultant in the energy, telecommunication and computer software domains. Having participated in over 15 EU funded Research and Innovation projects, my brief is to compliment our national project portfolio with a manageable number of EU projects, and to broaden the company’s presence in the EU arena. Since 2012, we have worked in the hotel and accommodation sector to achieve “nearly zero energy” status, and on developing innovative solutions for the first/last mile logistics delivery challenge. Nigel is fascinated by the collaborative approach of EU R&I projects, where technical excellence is enriched with stakeholder/consumer engagement.

Relaterat


Mer inom byggnation

Medverkande


Belgien, Holland, Turkiet, Spanien och Sverige.

Projektet finansieras av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.