Älskade stad löser city-logistiken

I en stad som ständigt växer behöver vi hitta nya sätt att ta hand om den. Inte minst ur miljösynvinkel. Att minska trafiken, utsläppen och bullret är en framtidsfråga vi måste lösa. Med Älskade stad tar vi tillsammans första steget mot en renare och mer trivsam atmosfär.
Aug 2015
Aug 2021
Älskade stad i Stockholm city

Bakgrund

Täta städer innebär allt större utmaningar för yrkestrafiken inom gods och återvinning. Trängseln i trafiken minskar framkomligheten samtidigt som kraven ökar på snabba godsleveranser och effektiv insamling av återvinning. Den befintliga lösningen där en sopbil, åker runt till en mängd olika kontor blir ineffektiv i tät stadsmiljö. Den har dålig framkomlighet, måste dubbelparkera och därmed också vara dubbelbemannad. Vidare har kontor idag flera olika typer av återvinning vilket innebär fler rutter för insamling. Sammantaget ger detta en låg energieffektivitet och en hög produktionskostnad för fordon och personal. Fordonet bidrar även till trängsel och buller. Godsdistributionen sker idag med distributionsbilar från terminaler eller ett par mil utanför city enligt en rutt som liknar den för återvinning. Detta sker vanligtvis med dieseldrivna distributionsfordon som även de uppvisar låg energieffektivitet i tät stadsmiljö samt står för mycket buller och utsläpp.

Lösningen

I projektet har en lösning där både sopbilen och distributionsbilen ersätts med ett mindre elfordon med en specialbyggd lastbärare testats framgångsrikt.

Så sker lastningen:

  1. Insamling av återvinningen sker med omvänd samlastning där fraktionerna efter rutt i city komprimeras och samlastas i samlastningscentraler i city vilket möjliggör fulla transporter på lastväxlare från city ut ur staden till återvinningsstationen.
  2. Godset omlastas från distributionsbil till det eldrivna specialfordonet i samlastningscentral i city.
  3. Gods och återvinning samlastas så att insamling av återvinning och distribution av gods sker under samma rutt.

Mer information

Läs mer om projektet på alskadestad.se.

Resultat

Helhetsbedömningen av InterCityLog-konceptet är positiv bland de interna aktörerna och konceptet lever vidare efter projektets slut i det redan lanserade kommersiella samarbetet ”Älskade Stad” med parterna Ragn Sells, Bring och Vasakronan. Även Gamla Stan har efter projektslut kommit att omfattas i samma koncept. Även andra områden, såsom till exempel Hammarby Sjöstad, skulle kunna vara lämpliga för framtida satsningar enligt de interna aktörerna. För varje område kan dock olika lösningar vara lämpliga, vilket innebär att konceptet inte alltid direkt kan kopieras utan behöver anpassas till de specifika behov som finns i varje område.

Under det efterföljande projektet gjordes tester och mätningar av hela konceptets flöden av både gods och insamling av återvinning. Förutom analys av transport- och energieffektivitet tillämpades också en modellering utvecklad av ITRL KTH där möjligheterna till att skala upp och utöka upptagningsområden kunde simuleras.

Projekten InterCityLog och InterCityLog2 pågick under 2015-2017 och 2018-2021.

Projektnamn
InterCityLog & InterCityLog 2
Medverkande
Ragn-Sells / Stockholms kommun / Logistik Transport Utbildning LTU / KTH / Bring / iTid Tarinfo / Sustainable Innovation
Finansierades av
Energimyndigheten

Vill du veta mer?

Roland Elander
Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet