100% elektrifiering i godsterminaler

Projektets syfte är att visa på systemfördelar mellan elnät- och vägtransportsektorerna och hur det fungerar med 100% elektrifiering av distributionsfordon genom systemoptimering och nya affärsmodeller i godsterminaler.
Juli 2021
Feb 2023

Fokus ligger på att analysera hur Brings terminaler i Sverige kan elektrifieras för att förse en helt elektrifierad fordonsflotta med laddning. Resultaten anses generellt överförbara till alla transportörers terminalverksamheter.

Mål med projektet

Projektets mål är att utvärdera såväl potential som begränsningar med full elektrifiering av alla fordon på godsdistributionsterminaler, där lokal generering och lagring av elektrisk energi är designparametrar på systemnivå. Därtill görs analyser för optimering baserade på ekonomiska nyckeltal, energieffektivisering och CO2-reduktion genom solceller. Projektet undersöker också energilager, styrsystem samt laddlösningar och att utnyttja vehicle – och ur systemperspektiv – terminal-to-grid.

Bring, och moderbolaget norska Posten, har omfattande erfarenhet av 1 200 eldrivna post- och distributionsfordon i Norge, Sverige och Danmark. LTH, LIU och Sustainable Innovations har omfattande foi-erfarenheter inom området. 

Projektnamn
100% elektrifiering av distributionsfordon
Medverkande
Bring / Lunds tekniska högskola / Linköpings universitet
Finansieras av
Energimyndigheten

Vill du veta mer?

Roland Elander
Programchef Hållbar mobilitet