Miljövarudeklaration, beräkning av klimatnytta och kravställning

Nu är slutrapporten här för projektet "Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan".
Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan

Projektet är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation, allmännyttans inköpscentral HBV och Ettelva Arkitekter. Det består av tre olika delar och handlar om att beräkning av klimatnyttan från återbruk av byggprodukter, att digitalisera framtagningen av miljövarudeklarationer och ta fram underlag för hur allmännyttan kan arbeta med miljö- och klimatdeklarationer vid kravställning på leverantörer.

Nu finns en slutrapport från projektet tillgänglig som behandlar samtliga frågeställningar.