Hållbarhetsarenan

Så löser vi livspusslet i en utsläppsfri värld

Allmännyttans klimatinitiativ visar att en stor del av hyresgästernas klimatpåverkan kommer av transporter till och från hemmet. Hur kan vi med befintliga resurser erbjuda en bättre tjänst till alla boende och hjälpa dem att minska utsläppen? Är parkering den dolda resursen för hållbar omställning?
Hållbarhetsarenan

Tid och plats

Datum: Onsdag 6 juli
Tid: 10.00 – 10.45
Arrangör: Sveriges Allmännytta, KTH, Move About, Sustainable Innovation
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Om eventet

60- och 70-talens miljonprogramsområden är i behov av upprustning och renovering. Stora investeringar krävs, inte bara på grund av elektrifieringen i samhället. En i dagsläget ofta förbisedd resurs är våra över 650 000 parkeringsplatser, inomhusgarage och parkeringshus. Vi vet att frågan inte löses genom nybyggnation utan genom omställning av befintliga lösningar, förändrade affärsmodeller och beteenden. Är befintliga parkeringar tillgångar som kan mobiliseras? Fokus för projektet har varit tre generella exempelbolag som inte har storstadens egenskaper, nämligen Småstaden, Besöksstaden och Pendlarkommunen. Allmännyttans mobilitetsprojekt, som stöds av Energimyndigheten, lyfter tillsammans med projektdeltagarna de problem som samhället i stort och allmännyttan i synnerhet, står inför. Dessutom presenteras en av piloterna som genomförts. Mobilitetsprojektet har en hel del konkreta lösningar och lärdomar om hur vi ska ta oss an utmaningen att få till livspusslet i en utsläppsfri värld.

Medverkande


Carl Ståhle, Digitaliseringsexpert, Sveriges Allmännytta
Liridona Sopjani, PhD, MSc SD, KTH
Julia Ek, IT-samordnare, Väsbyhem
Fredrik Olsson, Strateg, Samhällsbygget
Magnus Fransson, Projektledare, Sustainable Innovation
Viktoria Raft, Moderator, Sveriges Allmännytta