En uppföljning av Hållbara Hökarängen

Projektet Hållbara Hökarängen pågick under åren 2011-2015 och var en satsning mellan Sustainable Innovation, White Arkitekter och Stockholmshem.

Syftet var att förbättra områdets status och öka viljan bland de boende att bo kvar. Detta gjordes genom att arbeta med centrumförnyelse, tillgängliggöra konstnärsateljéer och en fördjupad miljösatsning med en rad olika aktiviteter som matlagningskurser, filmvisning och odling. Utvecklingsprojektet involverade lokala aktörer och boende i Hökarängen.

Nu, drygt fyra år efter projektslut, har vi genomfört en uppföljning. Hur har de som var engagerade påverkats av projektet, vilka bestående effekter kan mätas, och finns hållbarhetsandan kvar i Hökarängen?

Ladda ner rapporten: