Elbilar billigare än fossildrivna?

Trots att de är dyrare i inköpspris kan det vara billigare att köpa en elbil visar en avhandling från vår medarbetare Jens Hagman. Forskningen visar att många bilköpare inte räknar med totalkostnaden för ett köp såsom drift och skatt utan främst tittar på inköpspris.

Vår medarbetare Jens Hagman har precis doktorerat från Kungliga Tekniska högskolan med sin avhandling som visar att elbilar kan vara billigare att äga än bensinbilar. Totalkostnaden för att äga en elbil har jämförts med bilar som har förbränningsmotor, samt hybrider av motsvarande storlek. Bland annat har man tittat på kostnaden för drivmedel, service, skatter och inköp.

En person som kör minst 1 500 mil om året i minst tre år kan spara pengar på att köpa en elbil – trots att elbilar kostar mer i inköp.

– I det fallet såg vi att en elbil faktiskt kan vara billigare att ha under tre år än en bensin-, diesel- eller hybridbil. Det trots att inköpspriset var betydligt högre, säger Jens Hagman, doktor i maskinkonstruktion med fokus på elbilar.

– För ett par år sedan gjordes en liknande jämförelse och numera är elbilen betydligt mer konkurrenskraftig. Skatten har förändrats, och även Bonus-malus har införts, exempelvis har den höga skatten på dieselbilar påverkat. Samtidigt är det svårt att veta helt säkert om elbilen är billigare för alla.

Enligt Jens är det svårt med antaganden kring värdeminskning och bränslekostnader i framtiden. Men de flesta privatpersoner fokuserar inte på helhetskostnaden, utan tar främst hänsyn till inköpspriset vid bilköp, visar studien.

Fyra slutsatser:

  • Elbilar kan vara ekonomiskt konkurrenskraftiga, om de jämförs med andra bilar utifrån totalkostnaden.
  • Totalkostnaden för en bil appliceras ofta inte in i personers urvalsprocesser.
  • Det krävs nya tillvägagångssätt för att kunna uppskatta den verkliga kostnaden för att äga en bil.
  • En ökad förståelse för totalkostnaden skulle förbättra elbilens relativa fördelar och det skulle få en ökad försäljning som följd.