Nu delar vi trädgårdsverktyg!

En nyckel för framtidens resurseffektiva samhälle är att de saker vi tillverkar används så mycket som det går. Att dela på sådant som vi inte använder hela tiden är en enkel väg dit. Vi har testat att låta boende dela trädgårdsverktyg, både med varandra men också med förvaltarna. Nu skalar vi upp för att hitta en hållbar affärsmodell för initiativet!
Dubbel delning av trädgårdsverktyg

Vissa av våra saker är väl lämpade att dela med andra. Det kan handla om saker vi inte använder hela tiden, och som tar plats att förvara. Det kan också handla om vilket pris en vara har. Vi har testat att låta människor dela på trädgårdsverktyg, vilket har visat sig vara ett passande område. Det fungerar så att bodar fyllda med kvalitativa trädgårdsverktyg ställs upp i bostadsområdet och de boende får boka verktygen. Men det är inte bara de boende som får använda verktygen, utan även förvaltare av grönytorna, vilket gör det till en form av dubbel delning. Förvaltare använder produkterna under dagtid på veckodagar, medan hyresgäster använder dem på kvällar och helger. Försöket är uppskattat bland de boende som använder redskapen. Verktygen är i många fall proffsigare än de som de själva har och för den som inte har redskap finns inget behov av att skaffa några. Det finns dock stor potential att utöka användningen av verktygen bland de som inte testat det ännu.

Förvaltarna är i många fall en svårare grupp att involvera i delningen. De tar ofta hand om flera områden och har med sig alla verktyg i sina bilar och då blir det såklart lättare att använda de verktygen. Det finns heller inte någon resursvinst att göra med att använda några andra verktyg för den som ändå tar med sig egna. Det finns dock en stor potential här, och den kommer vi utforska vidare i ett fortsättningsprojekt. En vision är att förvaltarna ska kunna komma till ett område med ett lättare elfordon, helt utan egna redskap, och använda de verktyg som finns på plats. Även om det kan vara en lång väg dit kommer projektet titta på vad som krävs.

Projektet syftar till att visa och utveckla en lösning som kan införas på marknaden i större skala. I tidigare projekt finns beteenden och hinder identifierade. Utmaningarna framåt är dels att öka användningen bland de boende och dels att nå effektivitet i förvaltarnas användning av verktygen. Vi vill visa att människors beteenden kan förändras och att affärsmodeller kan anpassas och fungera. Förhoppningen är att delningen ska leda till både till energieffektivisering då fossila verktyg ersätts med eldrivna och till resurseffektivisering då antalet produkter minskas.

Medverkar i projektet gör Husqvarna, Hyresgästföreningen, MKB, Riksbyggen, Uppsala universitet och Sustainable Innovation. Finansierar gör Energimyndigheten.