Hållbarhetsarenan

Timber on top – konsten att nyttja det redan byggda, en del av lösningen på det cirkulära samhället

Det mest hållbara är att inte bygga alls. Och när vi nu ska bygga så är det mest hållbara att bygga nytt med cirkulära material och i en cirkulär design. Är då det mest hållbara det lätt monterbara och det som även går enkelt att demontera?
Hållbarhetsarenan

Tid och plats

Datum: Tisdag 5 juli
Tid: 10.30 – 11.15
Arrangör: Trästad Sverige
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Om eventet

Är det mest hållbara att nyttja det redan byggda, att inte ta ny mark i anspråk, utan bygga vidare på redan befintliga konstruktioner och strukturer. Komplettera snarare än att riva och bygga helt nytt? Är det mest hållbara kanske att bygga ovanpå det redan byggda, cirkulärt i trä och i samklang med stadens själ? Kanske är det “on Top” vi bygger framtidens stad? Med “Timber on Top”!?

Medverkande

Jessica Becker, Verksamhetsledare, Trästad Sverige
Tomas Alsmarker, Chef Innovation och forskning, Svenskt Trä
Tobias Olsson, Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter
Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna
Ulla Bergström, VD, Sweco arkitekter
Erik Torvén, VD, AIX Arkitekter