Hållbarhetsarenan

Halvtid för regeringen – hur går det med klimatpolitiken?

Hur skapar vi acceptans för en ambitiös klimatpolitik? Hur säkerställs en rättvis klimatomställning när exempelvis behovet att höja drivmedelspriser kan påverka resurssvaga grupper?

Hållbarhetsarenan 2023

Tid och plats

Datum: Onsdag 28 juni
Tid: 09.15 – 10.00
Arrangör: Hagainitiativet, Mistra Geopolitics, Stockholm Environment Institute
Lokal: Stora matsalen
Förtäring: Ja

Om eventet

KPR konstaterar att politiken är otillräcklig för att klara Sveriges eller EU:s klimatmål. Den förda politiken innebär sänkta priser på fossila drivmedel, ökade utsläpp och riskerar påverka konkurrenskraften. Näringslivet behöver förutsägbara styrmedel för att accelerera omställningen. För att Sverige ska klara målen måste fossila drivmedel bli dyrare. Om det drabbar ekonomiskt utsatta grupper blir det svårare att få acceptans för politiken. SEI:s forskning om rättvis omställning visar vilka samhällsgrupper som påverkas mest av omställningen. Höginkomsttagare står för en högre andel av utsläppen, i vissa områden fyra fem gånger mer. Samtidigt riskerar 40 procent av svenskarna att drabbas negativt av omställningen. Hagainitiativet vill se en aktiv politik för att klara stärkt konkurrenskraft som säkrar jobben. Sverige behöver visa klimatledarskap både i Sverige och i EU. Social rättvisa, som möjliggörs genom fördelningspolitiska styrmedel, krävs för att accelerera klimatomställningen.

Medverkande

  • Måns Nilsson, vd, SEI
  • Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet
  • Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centern
  • Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot, Moderaterna
  • Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef, Swedbank
  • Sara Davidsson, Sustainability & Compliance Director, Stena Recycling
  • Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen
  • Aaron Maltais, senior forskare, SEI