Webbinarium: Hållbar stadslogistik

Varje timme på dygnet fraktas produkter och material in och ur våra städer. Hur utformar vi stadskärnor som kan möta framtidens hållbara konsumtion?

Tema och gäster

I Europa bor de flesta i städer, och det är i städerna som den största delen av såväl energianvändning som koldioxidutsläppen sker. Hur bryter vi spiralen och gör staden till en plats för hållbara lösningar av logistik, transporter, material och produkter? Det är inte så enkelt att vi bara kan byta ut fossila fordon till el. Snarare handlar det om hur redan tillgängliga resurser kan nyttjas mer effektivt.

Agenda

  • Trender inom citylogistik – Fredrik Nilsson, ReLog 
  • Hållbar cirkulär stadsutveckling genom Helsingborgsdeklarationen – Jan Magnusson, Helsingborgs stad
  • Nästa steg inom cirkulär citylogistik – Lars Nybom, Ragn-Sells

Se eventet