Vårt metodarbete och det senaste inom Triple Helix


Våra två examensarbetare från KTH som bidragit till vårt metodutvecklingarbete har tagit del av det senaste inom Triple Helix och presenterat sitt arbete på Triple Helix Conference.

Årets upplaga av Triple Helix Conference tog plats i Manchester. På plats var Ario Alipanah och Axel Gother som i samband med deras examensarbete här på Sustainable Innovation tog del av det senaste inom samverkansmodellen mellan stat, forskning och privatsektor – även känt som Triple Helix.

– Deltagandet på konferensen fördjupade inte bara vår förståelse av samspelet mellan projektpartner men visade också på bredden Triple Helix har som ramverk för samverkan runt om i världen. Det är en samverkansmodell som fått stor spridning och varit bakom många framgångsrika utvecklingsinitiativ, samtidigt som den fortfarande står inför många utmaningar, säger Ario Alipanah.

Slutsatsen är att det ligger helt rätt i tiden att driva på utformningen av en projektmodell och metodutveckling kopplat till Tripe Helix. Mer om det finns att läsa i deras examensarbete Exploring Methods for Further Development of Projects in a Cluster Initiative Context: Bridging the commercial handover gap.