…

Mobilitet


Det finns många olika aspekter att jobba med för att nå det hållbara samhället. Vi har valt att fokusera på tre olika delar och en av dem är hållbar mobilitet.

Hållbar mobilitet för oss handlar om att se helheten. Allt från en fossilfri taxibransch till ökad användning av el-cyklar som ett alternativ till bilpendling. Från sopbilar som levererar paket samtidigt som de hämtar dina sopor till digitaliserade lösningar för ”sista milen-problematiken”.

För att förändra samhället i så stor grad som möjligt har vi valt ut ett antal expertområden som vi fokuserar på. Områden som vi har stor vana att driva projekt inom, omfattande kunskap och breda nätverk inom.

Projekt inom Mobilitet


Relaterat


Event inom mobilitet