…

Energisystem


Det finns många olika aspekter att jobba med för att nå det hållbara samhället. Vi har valt att fokusera på tre olika delar och en av dem är hållbara energisystem.

Hållbara energisystem handlar för oss om att se helheten. Allt från att använda värmegolv som effektreserv till att styra hela områden i smarta elnät. Från samarbetande mikronät till att utforma lösningar för att möta det växande behovet av elbilsladdning och mer förnybar el i nätet.

För att förändra samhället i så stor grad som möjligt har vi valt ut ett antal expertområden som vi fokuserar på. Områden som vi har stor vana att driva projekt inom, omfattande kunskap och breda nätverk inom.

Projekt inom Energisystem


Relaterat


Event inom mobilitet