…

Bebyggelse


Det finns många olika aspekter att jobba med för att nå det hållbara samhället. Vi har valt att fokusera på tre olika delar och en av dem är hållbar bebyggelse.

Hållbar bebyggelse där vi också räknar in renovering handlar för oss om att se helheten. Allt från att underlätta för villaägare att energieffektivisera villan till hållbar renovering av hela miljonprogrammet. Från digitalisering av byggarbetsplatser till nya upphandlingsverktyg för allmännyttan. I mitten står människan som mer eller mindre påverkas av förändringarna. Därför arbetar vi också med social innovation och integration.

För att förändra samhället i så stor grad som möjligt har vi valt ut ett antal expertområden som vi fokuserar på. Områden som vi har stor vana att driva projekt inom, omfattande kunskap och breda nätverk inom.

Projekt inom Byggnation


Relaterat


Event inom mobilitet