Alla projekt


Vi initierar, formerar och genomför projekt i nära samverkan med medlemsföretag, innovatörer, forskare och andra intressenter. Den gemensamma nämnaren i alla våra projekt är att de ska göra affären, klimatet och livet mer hållbart. Vi jobbar dels med teknikutveckling och intelligenta energilösningar, dels med hur du och jag som energianvändare kan bli mer medvetna och agera mer hållbart. Genom våra projekt konkretiseras lösningar på de utmaningar vi står inför på vägen mot en hållbar framtid.

Vi initierar, formerar och genomför projekten i nära samverkan med medlemsföretag, innovatörer, forskare och andra intressenter.

Så går ett projekt till!

Genom våra medlemmar, men också genom vårt breda nätverk av forskare, näringslivsrepresentanter, entreprenörer och finansiärer, fångar vi upp spännande projektidéer. Därefter gör vi en noggrann bearbetning och prioritering av idéerna där de ställs mot olika krav som exempelvis effektiviseringspotential, uppskalningspotential och finansieringsmöjligheter.

Utifrån kravanalysen sorterar vi fram de idéer som har högst potential och börjar skapa projekt. Idéerna får ett tydligt syfte, mål, konsortium, kommunikationsplan och budget. På så vis tar projekten och de blivande innovationerna form. Vi knyter även relevant forskning till idéerna och utforskar möjligheten för offentlig finansiering. Parterna som ingår i konsortiet skriver på ett avtal och en styrgrupp bildas. Styrgruppen väljer sedan en projektledare som i sin tur ansvar för det operativa arbetet och rapporterar till styrgruppen. På detta sätt tar vi en idé från ritbordet och ut i verkligheten. Hittills har vi sett detta som det absolut bästa sättet att konkretisera lösningar som bidrar till att uppnå klimatmålen och förverkligar en hållbar framtid.