Välkommen på frukostseminarium 27/9 om hur vi skapar en mer cirkulär byggindustri


Torsdag den 27/9 bjuder vi in dig till ett panelsamtal om hur vi gör byggbranschen mer cirkulär. Samtalet kommer att ta avstamp i Naturvårdsverkets förslag att förändra avfallslagstiftningen. 

Naturvårdsverket kommer inom kort att presentera förändringar i avfallslagstiftningen med syfte att öka återanvändningen av stenmatrial inom byggindustrin. Byggindustrin har en rad förslag på förbättringar som kan bidra till att vi både når våra nationella miljömål och de globala målen för hållbar utveckling.

Därför bjuder vi nu in till ett panelsamtal om hur vi skapar en mer cirkulär byggindustri!

Medverkande i panelen är:

Christina Jonsson, Naturvårdsverket
Sven Hunhammar, Trafikverket
Kent Jansson, Swerock
Carl Zide, Loop Rocks
Moderator: Thomas Sundén, Sustainable Innovation.

Det kostar ingenting att komma men du måste vara föranmäld. Anmäler dig gör du här.

Från klockan 08.00 serverar vi frukost och vid 08.30 startar seminariet. Som avslutning har vi en öppen diskussion där du har möjlighet att ställa frågor.

Varmt Välkommen!