Vägen till effektanpassade styrmedel

Projektet ”Vägledning för effektanpassade styrmedel” ska med utgångspunkt i fastighetssektorn analysera hur nuvarande styrmedel påverkar effektfrågan och formulera en vision till mer effektanpassade styrmedel.
Vägen till effektanpassade styrmedel

Fastighetssektorn har en viktig påverkan på samhällets totala behov av såväl energi som effekt. Mycket förenklat kan sektorn påverka sitt effektbehov på tre sätt; genom energieffektivisering, effekt-effektivisering och ökad efterfrågeflexibilitet. Detta kan exempelvis bidra till att minska behovet av nätutbyggnad, produktion och energilager. Flexibilitet i användningen, där effektbehov flyttas utan att det totala energibehovet ändras, anses också bli allt viktigare i elsystemet.

Under våren har en enkät genomförts i syfte att öka kunskapen om energi- och effektfrågan med branschen som utgångspunkt, och nästa steg är att undersöka hur mer effektanpassade styrmedel skulle kunna utformas.