Unik lösning för den elektrifierade godsterminalen

Projektet TED (Terminalladdning av Elektiska Distributionsfordon) modellerar, optimerar och projekterar en godsterminal med en helt elektrifierad flotta.

Flottan består av distributionsfordon, lokal elgenerering med solenergi, lokal energilagring i batterier samt utbytet av energi med anslutande elnät. Inom projektet utvecklas också relaterade affärsmodeller.

Medverkande i projektet är Lunds Tekniska Högskola, Stiftelsen IMIT, DHL Freight, Elonroad och Catena samt med Ellevio, Scania, FKG och Drive Sweden i referensgrupp. Koordinator är Sustainable Innovation som driver Drive Swedens Business Model Lab med KTH och koordinerar FFI-projektet Fullelektrisk Godsdistribution som föregick detta projekt.