Tips om du vill söka stöd till ert projekt


Nu i oktober öppnar Energimyndigheten utlysningen inom forskning- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. Utlysningen riktar sig till företag, innovatörer och forskare som vill utveckla morgondagens energismarta produkter och tjänster.

Utlysningen pågår från mitten av oktober till mitten av januari 2018 och seminariet den 15 november kommer att svara på frågor som: vad man kan söka anslag för och hur man skriver en bra ansökan. Gästföreläsare är också på plats för att prata om energi, design, beteende och kommersialisering, som är delar inom programmet.

Läs mer och anmäl dig här >>

Om programmet Design för energieffektiv vardag

Energimyndigheten utlyser under fyra år 60 miljoner kronor inom det tvärvetenskapliga forskning- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi-, design- och beteendeområden, för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster. Läs mer…

Till vilka riktar sig programmet?

Programmet riktar sig till alla verksamheter som kan bidra till utvecklingen inom området där energi, design och beteendevetenskap möts. Det inkluderar exempelvis företag, designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolors design-, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner samt institut med anknytning till området.