Thomas Sundén ny ordförande för Energieffektiviseringsföretagen


Energieffektiviseringsföretagen (EEF) har valt Thomas Sundén, VD på företaget Sustainable Innovation, som ny ordförande. Organisationen, som firar sitt tioårsjubileum i år, har ett ständigt växande medlemsantal och har allt mer kommit att sätta frågan om 100 procent förnybart i fokus. EEF är därmed en viktig plattform för arbetet med Sveriges energieffektiviseringsmål.

Energieffektiviseringsföretagen samlar ett åttiotal företag med den gemensamma visionen att säkerställa en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige. Medlemmarna täcker tillsammans in alla stora teknikområden och har ett brett utbud av både produkter och tjänster som kan bidra till Sveriges mål om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030.

– Med bara elva år kvar till 2030 krävs en kraftansträngning för att samla alla de företag som kan svara upp mot energiöverenskommelsens mål. Dessutom är energieffektivisering den enskilt viktigaste åtgärden för att vi ska klara klimatmålen. EEF har alla förutsättningar att växa till en starkare och viktig aktör i det arbetet för att tillsammans med sina medlemmar svara upp mot branschens behov av lösningar. Det är så vi gemensamt kan bidra till måluppfyllelse, säger Thomas Sundén, nytillträdd ordförande i EEF.

Sundén har en lång erfarenhet från arbete med innovationer inom klimat- och energiområdet och arbetar som VD på företaget Sustainable Innovation med syftet att skala, sprida och kommersialisera innovationer.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Thomas utveckla vår organisation och se den växa ännu mer. Energieffektivisering är en framtidsbransch för många installatörer och entreprenörer och utan dessa företag får vi inte den omställning vi behöver! Energieffektivisering både kapar effekttoppar och minskar klimatpåverkan och är ett måste för att nå ett förnybart energisystem i Sverige, säger Lotta Bångens, VD för EEF.