Sweden Flex – en möjlig plattform för innovation

Att ställa om energisystemet är centralt på flera sätt för att vi ska lyckas med klimatomställningen. Sustainable Innovation tror tillsammans med Power Circle AB och Linköping University att flexibilitet och nya tjänster är en viktig pusselbit framåt. Vi är därför glada över att tillsammans ha blivit beviljade medel till en förstudie med målet att skapa ett nytt strategiskt innovationsprogram, Sweden Flex!
Sweden Flex

Energisystemet har en nyckelroll i klimatomställningen. Elbehovet i Sverige förväntas dubbleras fram till 2045, vilket gör att samhället blir alltmer beroende av el. Samtidigt omformas energisystemet i grunden och blir mer distribuerat, integrerat och med en större andel variabel elproduktion. En snabb, hållbar och resurseffektiv omställning av elsystemet är därför en förutsättning för att lösa utmaningen med produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser.

– Här ser vi en stor potential till resurseffektivisering av hela energisystemet, och en möjlighet att snabbare nå samhällets klimatmål. Vi är därför väldigt glada över att få chansen att utveckla ett av framtidens strategiska innovationsprogram.

Lina Groth, ansvarig för området energi, Sustainable Innovation