Står du inför att energirenovera fasader? Påverka upphandling!

Det kan verka enkelt att tilläggsisolera för att spara energi, men ofta når fasadrenoveringsprojekt varken den energiprestanda eller kostnadsbesparing som beräknats. För att ändra på det har Sveriges Allmännytta, KTH och Sustainable Innovation utvecklat en ny affärsmodell och mätmetod.
Tilläggsisolering av ytterväggar

I dessa läggs ett större ansvar på systemleverantörer och fasadentreprenörer för utlovad energiprestandaökning vid fasadrenovering. I tidigare projekt har en ny affärsmodell identifierats som ökar kravställningen på både systemleverantör och fasadentreprenör. De får båda ta ett större ansvar för den utlovade energiprestandaökningen. Detta sker i första hand med hjälp av en konkurrenspräglad dialog.

– Marknaden för fasadrenoveringar inklusive fönsterbyten uppskattas till fyra miljarder kronor. Om den här upphandlingen kan nå bred spridning i marknaden, har den stora möjligheter att bidra till lägre byggkostnader och ökad energieffektivisering vid klimatskalsrenoveringar.

Gösta Gustavsson, Senior Advisor på Sveriges Allmännytta

Modellen som utvecklats använder effektsignatur som ett mått på energiprestanda, och resultaten visar på möjligheten att tillämpa effektsignaturen för en standardiserad metodik. Föregående projekt pekade ut behovet att på allvar ge marknadsgenomslag för nyttjande av den och det gör vi genom att genomföra en innovationsupphandling inom området. Upphandlingens målsättning är nu att sprida metoden till hela den svenska fastighetsmarknaden genom en innovationsupphandling.

– Den affärsmodell och energisignaturmetod som upphandlingen tar till marknad är en ”game changer”. Den har potential att säkerställa ökad energiprestanda och minskade kostnaderna i genomförandet av tilläggsisolering vid fasadrenovering.

Thomas Sundén, vd på Sustainable Innovation och projektledare för upphandlingen

Låter det spännande? Du kanske har erfarenhet av energirenoveringar som inte uppnådde målsättningarna för varken energi eller pris? Vi söker nu bostadsbolag, både privata och offentliga, som vill delta i en beställargrupp. Kontakta Thomas Sundén för att delta i upphandlingens beställargrupp. Du kommer då att få ta del av kunskap och verktyg för att kunna genomföra mer kostnads- och energieffektiva klimatskalsrenoveringar.

Upphandlingen är en del av projektet Tilläggsisolering av ytterväggar och finansieras av BeBo.