Serneke ny medlem!

Vi är glada att kunna välkomna Serneke som ny medlem! Nu hoppas vi tillsammans kunna driva ytterligare konkreta initiativ för att få bygg- och fastighetssektorn att bidra till att klimat- och hållbarhetsmålen uppnås.
Serneke

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 8,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.

– Detta samarbete är ett rejält lyft för vår gemensamma potential till verklig systemförändring inom hållbart byggande. Tillsammans med Serneke som har egen rådighet över stor del av produktionskedjan och starkt fokus på både innovation och hållbarhet kommer vi att kunna ta innovationer till marknad snabbare. Det både sänker byggkostnaderna och ökar klimat-, energi- och resurseffektiviteten i den byggda miljön, säger Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation.