Power Circle har nyligen publicerat ett reportage om batteristyrning för alla väder och energisystem, med vår projektchef Jan Kristoffersson:


Power Circle har nyligen publicerat ett reportage om batteristyrning för alla väder och energisystem, med vår projektchef Jan Kristoffersson:

Hur ska vi på bästa sätt kunna ta hand om energin från förnybara energikällor och lagra den för senare användning i stora fastigheter? Den frågan sysselsätter Jan Kristoffersson på Sustainable Innovation i Stockholm. Testplatsen är natursköna Askersund invid Vättern.

– Vi har nu testat att styra det här batterilagret så Askersunds kommun drar maximal nytta av det. Så man laddar och laddar ur det här batteriet dels med solel, dels med el som kommer från nätet, på sätt som gör att man undviker att få stora effekttoppar.

En viktig aspekt är att styra utifrån entimmeseffekt, det vill säga att få ned högsta uttagen effekt varje timme för att därigenom begränsa abonnemangskostnaden.

Läs hela reportaget på:
www.framtidenselsystem.se/nyheter/batteristyrning-för-alla-väder-och-energisystem