Dubbel delning av trädgårdsverktyg

Att låta boende och förvaltare av grönområden i bostadsområdet dela trädgårdsredskap har många fördelar. De boende slipper köpa egna redskap, och förvaltarna slipper släpa runt på en massa redskap och kan då använda klimatsmarta färdmedel som cykel eller lätta elfordon. För miljöns del blir vinsten såklart minskade resurser då mängden redskap som behövs minskas drastiskt. När dessutom gamla fossilredskap ersätts med el blir klimatpåverkan minimal. Konceptet med delade redskap är testat sedan tidigare med goda resultat, och i det här projektet skalar vi upp initiativet ytterligare för att nå marknadsgenomslag.
Jun 2023
Dec 2024
Dubbel delning av trädgårdsverktyg – både mellan boende och boende och förvaltare

Bakgrund

Grönområden i flerbostadsområden underhålls vanligtvis av en förvaltningsorganisation. De använder traditionellt fossila trädgårdsverktyg som de transporterar till olika uppdrag. Detta orsakar utsläpp både vid transport och när verktygen används, som gräsklippare, motorsågar och trimmers. Genom att byta ut fossila trädgårdsverktyg mot eldrivna alternativ snabbas omställningen på och resurseffektivitet främjas genom att både boende och förvaltning ingår i delningen.

Mål

Projektets mål är att minska resurs- och energianvändning genom att dela trädgårdsverktyg. Delningsmöjligheten erbjuds både förvaltare och hyresgäster genom en trädgårdsbod i bostadsområden. Förvaltare använder verktygen under veckor och dagtid, medan hyresgäster använder dem på kvällar och helger. Denna delning har visat sig vara framgångsrik, och nu tar vi med oss lärdomarna för att skapa en affärsmodell som fungerar på marknaden.

Detta uppföljningsprojekt syftar till att ta bort de hinder som finns och verifiera skalbara affärsmodeller tillsammans med huvudaktörerna (Husqvarna) och behovsägarna (Riksbyggen och MKB) i projektgruppen.

Verktygsleverantörer ska kunna erbjuda verktyg för delning mellan förvaltare och hyresgäster på olika tider. Från den tidigare piloten när vi testade konceptet har vi utvärderat beteende och användarupplevelse. Vi har också identifierat hinder för långsiktiga beteendeförändringar och vilka utmaningar som kvarstår för att skapa en fungerande affärsmodell.

Projektnamn
Utsläppsfria arbetsredskap som tjänst för delning mellan förvaltare och boende – uppskalning
Medverkande
Husqvarna / Hyresgästföreningen / MKB / Riksbyggen / Uppsala universitet / Sustainable Innovation
Finansieras av
Energimyndigheten