…

Vattenmätning


I Sverige är det lätt att ta varmvatten och energi för givet men på många platser i världen och Europa är det livsviktigt att hushålla med resurser. Med de nya klimatmålen som innefattar resurseffektivitet blir det även viktigt för oss att bli bättre på att spara vatten.

Bakgrund

Intresset för undermätning av energianvändning ökar. Både Sverige och EU har infört lagar som kräver vattenmätning. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att införa individuell mätning och debitering (IMD) i flerbostadshus till allt lägre kostnader, inte bara när det gäller elektricitet utan även av värme och vatten. Eftersom det har visat sig att IMD minskar vår vattenanvändning är det troligen bara en tidsfråga innan det kommer att slå igenom på bred front. Vinsterna i effektivisering och positiva miljöeffekter är helt enkelt för stora för att vi skulle kunna avstå. Men hur gör vi det mest kostnadseffektiva och bästa sättet?

Målsättning

Med tävling som verktyg skapade vi nya konstellationer som tvärvetenskapligt försöker lösa den globala utmaningen med vattenfördelning. I tävlingen sökte vi innovativa tekniklösningar för mätning av vattenvolym, varmvattenenergi, men även idéer för att åstadkomma själva beteendeförändringen. Den effektivisering som blir möjlig genom IMD kräver medverkan från de boende. Därför är det väsentligt hur lätt det är att påverka de boendes energivanor och beteendemönster.

Strategi

Tävlingen bestod först av mättekniska lösningar och installation/underhåll, sen av informationsinsamling och visualisering/debitering. Förutom att föreslå tekniskt innovativa mätinstrument, krävde utmaningen att de tävlande tänkte utanför boxen och såg över hela systemet. Detta inkluderade innovativa installationslösningar, datainsamling, informationsbehandling, kartläggning och visualisering av hushållens energianvändning. Däremot sökte vi inte lösa alla gåtor på samma gång, utan bidragen kan gälla en, två eller kanske flera kombinationer av lösningar.

Tidsplan

Globalt miljömål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Joachim
Lindborg

Joachim Lindborg

Teknisk chef

E-post

joachim.lindborg(a)sust.se

Telefon

070-644 22 70

Mer om mig

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Medverkande


Projektet genomförs i samverkan mellan Sustainable Innovation, Riksbyggen, HSB, Intel, SvenskaBostäder och Östnor.

Vinnova delfinansierar projektet.

Relaterat