…

Testbädden för framtidens energisystem


I testbädden Live-in Smartgrid skapar vi möjligheter och infrastruktur för att testa allt från säsongslagring av energi i vätgas till framtidens laddinfrastruktur för elbilar och elbussar. Målet är att hitta lösningarna för hur vi kan uppnå ett 100 procent förnybart energisystem.

Live-In Smartgrid är ett projekt där vi bygger upp en testbädd för framtidens energisystem. Testbädden kommer bestå av hundratals och i förlängningen tusentals slutanvändare av el. Här ingår privatpersoners bostäder, företags- och näringslivslokaler, bostadsrättsföreningar, lokaler som ägs av kommuner eller kommunala bolag med flera.

Bakgrund
Live-in smartgrid är en vidareutveckling av projektet Växlande effektreglering som tidigare i år blev utnämnt till världens smartaste elnät av den internationella organisationen ISGAN. Till det kommer även STUNS Energis pågående arbete med effektutmaningen i Uppsala.

Målsättning
Live-In Smartgrid är en testbädd som skapar förutsättningar för en effektivare utveckling mot ett fossilfritt energisystem. Förutsättningarna skapas genom att behovsägare och leverantörer av energilösningar träffas i en innovativ lösningsfokuserad miljö. Den oberoende testmiljön kommer att ha framarbetade avtal och processer som gör att företag snabbt kommer igång med testverksamhet och produktverifiering.

Företagen får också enkelt kontakt med potentiella kunder genom testbädden. Redan under projekteringsfasen när testbäddens datahub byggs upp kommer mätdata att hämtas in både från tidigare smarta elnätsprojekt och nya mätningar. Parallellt kommer en pilotstudie kring effektbrist i urban miljö att startas där nya regulatoriska möjligheter och incitamentsmodeller kommer att utvärderas och testas.

Deltagande slutkunder och fastighetsägar ges i testbädden en trygghet i hur deras data hanteras och presenteras med tidiga resultat med syfte att skapa en stark delaktighet i energiomställningen. Utgångspunkten är att mätdata görs öppen och tillgänglig, vilket ökar transparensen och samhällsnyttan av gjorda investeringar. Detta innebär spridning av vunnen kunskap i syfte att öka innovationstakten mot morgondagens energisystem.

Strategi
Testbädden kommer att bygga upp en avancerad Internet-Of-Things (IoT) datahub för att kunna leverera TestAsAService (TAAS) inom smarta elnät.

När vi når 2023 har projektet utvecklats till en fungerande testbädd och självgående organisation med aktiva projekt som arbetar tätt med energiomställningen. Kunder och företag tvärs över Sverige är anslutna vilket bäddar för en överföring av kunskap och engagemang till lokala energisystem med samarbeten som är på god väg att lösa Sveriges utmaningar till 2025 och framåt.

Tid
Oktober 2018 – september 2023

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Joachim
Lindborg

Joachim Lindborg

Teknisk chef

E-post

joachim.lindborg(a)sust.se

Telefon

070-644 22 70

Mer om mig

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Datavetaren som fastnade i mätning men gillar att prata

Joachim har jobbat med energisystemets utveckling i många år, och intresset för datorer och systemlösningar föddes när han började leka med en ABC80-dator i en skrubb på grundskolan. Nu fokuserar han främst med hur energisystemen skall kunna samarbeta med fastigheter för att vi ska kunna ha ett helt fossilfritt energisystem i framtiden. Jocke älskar när det visar sig att man kan koppla ihop system och skapa en nytta som är tre gånger bättre än de enskilda systemen. Han är även en mycket uppskattad talare då han på ett pedagogiskt och enkelt sätt beskriver de ibland svåra energisystemen och digitaliseringens utmaningar.

Relaterat


Mer inom byggnation