…

Styrning utomhusbelysning


Dagens samhälle är uppbyggt kring ett överflöd av utomhusbelysning, något som vi behöver ändra på i framtidens klimatsmarta samhälle. Idag står mängder av utomhusbelysning och lyser utan att någon är närvarande och har nytta av ljuset.

Beskrivning

Inom projektet testades teknik för avancerad närvarostyrning av utomhusbelysning och utvärderades längs en gång- och cykelväg i Stockholm på Kungsholmstrand. Närvarostyrning i kombination med LED gör det möjligt att sänka energianvändningen betydligt genom behovsanpassad styrning av ljusnivån. Samtidigt finns risk att styrningen i sig motverkar syftet att skapa en trygg och överblickbar miljö. Projektet undersökte hur styrningen bör utformas för att inte äventyra trafikanternas komfort. Tekniken ger oss verktyg att anpassa ljuset till där det behövs när det behövs. Inriktningsmål var att belysningsstyrningen minst skulle ge 50 procent energibesparing utan avkall på trafikanternas upplevda komfort. Projektet hade påverkan på miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Enbart naturlig försurning och Ren luft. Energieffektivisering minskar utsläppen av koldioxid, kvävedioxider, svaveldioxider och luftburna partikelföroreningar. Förutom energibesparing minskar ljusets påverkan på växt och djurliv samt ljusföroreningar som skyglow och oönskat ströljus.

Resultat

Resultatet har givit Stockholms Stad och andra kommuner möjlighet att ta fram förhållningssätt och strategier för närvarostyrning i park- och gatumiljöer. Projektet hade påverkan på miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Enbart naturlig försurning och Ren luft. Energieffektivisering minskar utsläppen av koldioxid, kvävedioxider, svaveldioxider och luftburna partikelföroreningar. Förutom energibesparing minskar ljusets påverkan på växt och djurliv samt ljusföroreningar som skyglow och oönskat ströljus. Utvärderingen har visat att det går att spara upp till 40 procent av energin utan att trafikanterna märker något.

Lärdomar

Våran största utmaning var att inte minska gångtrafikanternas säkerhet. Lösningen är att låta de första stolparna, när man kommer in på sträckan, lysa fullt precis som tidigare, men låta närvarosensorer påverka lamporna längre fram så att de dimras upp från sin lågnivå när någon är på väg in. Sedan låter man alltid några stolpar bakom och några framför lysa fullt vilket gör att trafikanten inte märker något. Projektet har visat att detta fungerar mycket väl. Den fortsatta utmaningen ligger i att kunna göra detta så billigt så att det kan introduceras i full skala.

Tidsplan

Globalt mål


Vill du veta mer?


Mer om mig
…

Jan
Kristoffersson

Jan Kristoffersson

Projektchef

E-post

jan.kristoffersson(a)sust.se

Telefon

070-645 37 56

Mer om mig

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Med över 30 års erfarenhet från ett ständigt hett energiområde

Jan valde energispåret som inriktning på sin civilingenjörsexamen redan när kärnkraftsdebatten var som hetast i samband med folkomröstningen1980. Därefter följde en karriär inom energibranschen, både i olika chefspositioner och som konsult. Jan är en mycket erfaren och bred projektledare som gillar när teknik, verksamhet och affärer knyts samman och som gärna delar med sig av sin kunskap inom energisystem och energieffektivisering.

Medverkande


Projektet genomförs i samarbete mellan Stockholm stad Trafikkontoret (anläggningsägare), Fagerhult (belysningslösningar), Tritech (styrteknik) och Sustainable Innovation (projektledning).

Dokument


Relaterat